研究室で所蔵している東中欧史関係図書の目録です(言語ごと著者名アルファベット順に列挙)。国内の図書館に所蔵がない書籍の利用などを希望する方はご相談ください(但し、ご希望に沿えない場合もあります)。まだ整理・入力が完了していませんので、形式の不統一、言語分類の混乱などがあります。検索は、ブラウザのページ内検索を利用してください。 (2011年11月30日現在)

 
 
ドイツ語図書(工事中)
英語図書(工事中)
その他言語(工事中)
 
 
 

ハンガリー

A. Gergely András , Nemzetiség és urbanizáció Romániában , , , 1986-88
Á. Varga , et al. , Héhalom története , Héhalom , , 2000
Ablonczy Balázs , Teleki Pál , Bp , , 2005
Ábrahám Barna , et al. szerk. , Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában , Piliscsaba , , 2003
Ábrahám Barna , Az erdélyi románság polgárosodása , Csikszereda , , 2004
Ábrahám Barna , Magyar-Szlovák terminológiai kérdések. A 2006. június 8-án december 1-jén Esztergomban rendezett nemzetközi konferenciák anyaga , Piliscsaba-Esztergom , Pázmány Péter Katolikus Egyetem , 2008
Achim Viorel , Cigányok a román történetében , Bp , , 2001
Acsády Ignác , A magyar jobbágság története , Bp , , 1950
Ádám Sándor , Erdély sorsa , Bp , , 2003
Agárdi Ferenc , et al. szerk. , Társadalmi mozgalmak Magyarországon , Bp , , 1946
Ágh Zsófia , Paraszti és polgári hagymányok a Kárpát-medencében , Bp , , 1998
Áldásy Antal , Az 1707. évi ónodi országgyűlés története , Budapset , Athenaeum , 1895
Áldor Imre , szerk. , Országgyűlési beszédtár. , Új folyam. 1866. december 1-től , Pest , , 1866
Alvinczi Péter , Magyarország panaszainak megoltalmazása és válogatás prédikációiból, leveleiből , Bp , , 1989
Andor László , Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában , Budapest , Napvilág Kiadó , 2010
Antalffy Gyula , Reformkori magyar városrajzok , Bp , , 1982
Apor Péter , Metamorphosis Transylvaniae, azaz Erdélynek változása , Bp , , 1972
Aranyossi Magda , Frankel Leó , Bp , , 1952
Arató Endre , Niederhauser Emil, Perényi József, I. Tóth Zoltán , A Kelet-európai országok története , 1. rész, 2. füzet , Budapest , , 1974
Arató Endre , A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája , Bp , , 1983
Arató Endre , A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája , Bp , , 1983
Arató Endre , A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1840 , I-II. , Bp , , 1960
Arató Endre , Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918-1975 , Bp , , 1977
Asztalos Miklós , et al. , Erdély , Bp , , 1940
Asztalos Miklós , szerk. , A történeti Erdély , Bp , , 2001
Asztalos Miklós , szerk. , Erdély öröksége. Erdélyi emlékirók Erdélyről. V. Apa és fiú 1630-1661 , Bp , , 1994
Asztalos Miklós , szerk. , Jancsó Benedek emlékkönyv , Bp , , 1931
Asztalos Miklós , Ez Magyarország! (Amit önmagunkról - a mai Magyarországról - mindenkinek tudni kell) , Bp , , 1940
Asztalos Miklós , II. Rákóczi Ferenc és kora , Bp , , 2000
Az országos testnevelési tanács , XXI. Testnevelési utasitás , I-II. rész (II.3.füzet hiányzik) , Bp , , 1926
B. Szabó János , Somogyi Győző , Az erdélyi fejedelemség hadserege , Bp , , 1996
B. Szabó János , A mohácsi csata , Budapest , Corvina , 2006
B. Szabó János , A Tatárjárás. A mongol hódítás és Magyarország , Budapest , Corvina , 2010
Babics András , A 18. századi úrbéri viszonyok a dárdai uradalomban , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1981
Bácskai Vera , et al. , Budapest története a kezdetektől 1945-ig , Bp , , 2000
Bácskai Vera , Nagy Lajos , Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban , Bp , , 1984
Bácskai Vera , Városok és polgárok Magyarországon , I-II. K. , Budapest , Budapest Főváros Levéltára , 2007
Bácskai Vera , Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. Század elején , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1988
Bagi Gábor , A Jászkun Kerület és a reformországgyűlések , Szolnok , , 1991
Bagi Gábor , A Jászkun Kerület és a reformországgyűlések , Szolnok , , 1991
Bajcsy-Zsilinszky Endre , Erdély múltja és jövője , Bp , , 1990
Bajcsy-Zsilinszky Endre , Helyünk és sorsunk Európában , Bp , , 1941
Bajcsy-Zsilinszky Endre , Mátyás király , Bp , , 1983
Bak Borbála , Magyarország történeti topográfia , Bp , , 2003
Bakács István , A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII-XVIII. Században , Budapest , Központi Statisztiki Hivartal , 1965
Bakó Boglárka , Tóth Eszter Zsófia szerk. , Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban , Budapest , Nyitott Könyvműhely , 2008
Bakó Ferenc , szerk. , Jászdózsa és a palócság , Eger / Szolnok , , 1973
Bakó Ferenc , szerk. , Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok , Eger , , 1978
Bakó Ferenc , szerk. , Palócok , III. , Eger , , 1989
Bakó Ferenc , Parasztházak és udvarok a Mátra vidéken , Bp. , , 1978
Balás Gábor , szerk. , Erdély jókora jogtörténete 1540-1849 közti korra , Bp , , 1979
Balaton Petra , szerk. , A Székely akció története , I. 1. , Bp , , 2004
Balázs Péter , Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején , Bp. , , 1980
Balázs Péter , Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete , I-II. , Piliscsaba/Bp , Magyar Tudománytörténeti Intézet , 2007
Bálint István János , ed. , Szakácskönyve. A régi magyar ételeknek, szép kövér asszonyoknak és férfiembereknek, jóevőknek, a múlt nagy családi lakomáinak, pompás, aranyló tyúkhúslevessel kezdődő és aranygaluskával közelről sem végződő ebédeinek, hajdani disznótoroknak és más finom emlékeknek , Bp. , , 2006
Bálint Sándor , Történetek a szegedi betyárvilágból , Szeged , , 1961
Ballagi Mór , szerk., , A magyar nyelv teljes szótára Bp. , Nap Kiadó , 2010(1873)
Balog Iván , Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról , Budapest , Argumentum , 2004
Balogh Béla , szerk. , Nagybányai boszorkányperek , Bp. , , 2003
Balogh Gyöngyi , Gyürey Vera, Honffy Pál , A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig , , , 2004
Balogh István , szerk. , Dobozi István debreceni főbiró levelei gr. Károlyi Sándorhoz 1703-1709 , Db , , 1986
Balogh István , szerk. , Katonai tábortól a mezővárosig (Böszörmény, Hadház, Nánás és Szoboszló magisztrátusi jegyzőkönyvei 1711-ig) , I. , Db , , 1999
Balogh István , A civisek világa , Bp , , 1973
Balogh István , A debreceni nagytemplom , Bp , , 1962
Balogh István , Debrecen , Bp , , 1958
Balogh L. Béni , A magyar-román kapcsolatok 1939-1940-ben és a második bécsi döntés , Csikszereda , , 2002
Balogh László , szerk. , Neveléstörténet és neveléstörténet-irás. Országos konferencia, Veszprém, 1995. szeptember 29-30. , Budapest , , 1996
Balogh Margit , Gergely Jenő , Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005 (Dokumentumok) , I-II. , Bp. , , 2005
Balogh Margit , A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935-1946 , Bp , , 1998
Balogh Sándor , szerk. , Balassagyarmat története 896-1962 , Balassagyarmat , , 1977
Balogh Sándor , szerk. , Nógrád megye története , I-IV. , Salgótarján , , 1969-73
Balogh Tibor , et al. eds. , Keleti Kiskönyvtár 2-3. "Keleti gyökereink" Milleniumi Őstörténeti Konferencia előadásai. Válogatott orientalisztikai tanulmányok , Pécs , Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Ázsia Központ , 2005
Bán Imre , Apáczai Csere János , Bp , , 2003(1958)
Bán Péter , szerk. , Dézsmajegyzékek. Heves- és Külső-Szolnok vármegye , 3. 1556 , Eger , , 1998
Bán Péter , Baranya vármegye etnikai és vallási képének alakulása a Mária Terézia-kori úrbérrendezést követően , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1992-95
Bánkiné Molnár Erzsébet , et al. Szerk. , Jászkunság kutatása 2000. Tudományos konferencia a Kiskun Múzeumban , Jászberény/Kiskunfélegyháza , , 2002
Bánkiné Molnár Erzsébet , szerk. , Autonóm közösségek a magyar történelemben , Kiskunfélegyháza , , 2003
Bánkiné Molnár Erzsébet , szerk. , Jogszabályok-jogszokások. Jászkunság kutatása 2005 , Kiskunfélegyháza , Kiskun Múzeum Baráti Kör , 2005
Bánkiné Molnár Erzsébet , A jászkun autonómia , Szeged , , 2005
Bánkiné Molnár Erzsébet , Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken. Vallomásos összeirás 1803-ból , Kecskemét , , 2007
Bánkúti Imre , szerk. , A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai. 1705 , Miskolc , , 1990
Bánkúti Imre , szerk. , Dokumentumok a Szatmári Béke történetéhez , Bp. , , 1991
Bánkúti Imre , szerk. , Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-korban , I-II. , Bp , , 1996
Bánkúti Imre , szerk. , Rákóczi hadserege 1703-1711 , Bp , , 1976
Bánkúti Imre , A Szatmári béke , Bp , , 1981
Bános Tibor , A Pesti Kabaré 100 éve (1907-2007) , Budapest , Vincze Kiadó , 2008
Bányai Viktória , Zsidó oktatásügy Magyarországon 1780-1850 , Bp , , 2005
Barabás Györgyi , Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai 1705-2005 Bp. , MTA Judaisztikai Kutatóközpont , 2007
Baráthosi-Balogh Benedek , Japánföldi bolyongások , Bp. , , 1928
Barátosi Balogh Benedek , Dai Nippon. Kelet csodái , Bp , , 1906
Barbu Violeta , Tüdős S. Kinga szerk. , Historia manet. Volum omagial Demény Lajos , Bukarest/Cluj , , 2001
Barcza József , szerk. , A debreceni református kollégium története , Bp , , 1988
Bárdi Nándor , szerk. , Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ,,ötvenes'' években. Tanulmányok , Csikszereda , , 2005
Barla Gyula , Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt Bp. , Akadémiai Kiadó , 1970
Barna Gábor , Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén , Bp. , , 1979
Baróti Lajos , Csánki Dezső , Magyarország története. Polgári és felsőbb leányiskolák számára , Bp , , 1901
Barsi János , szerk. , Borsod vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , 1577-1578 , Miskolc , , 2001
Bársony István , Papp Klára, Takács Péter szerk. , Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében , I-III. , Db , , 2001
Barta Gábor , Fekete Nagy Antal , Parasztháború 1514-ben , Bp , , 1973
Barta Gábor , Az erdélyi fejedelemség születése , Bp , , 1979
Barta János , ifj , A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg- és a Hohenzollern-monarchiája , Bp , Akadémiai Kiadó , 1982
Barta János , ifj , A meg nem értett királynő. Mária Terézia, az uralkodó , Bp , , 1994
Barta János , ifj , A tizennyolcadik század története , Bp , , 2000
Barta János , A "tündérkert" romlása , Bp , , 1983
Barta János , Hét koporsó (A magyar jakobinusok mozgalma) , Bp , , 1981
Barta János , Miért halt meg Zrinyi Péter? A Wesselényi-összeesküvés története , Bp. , , 1986
Bartal Antal , szerk. , Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis Regni Hungariae , Bp , , 1901(1983)
Bárth Dániel , Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon , Budapest , MTA-ELTE , 2005
Bárth János , Kalocsai kontraktusok , Kalocsa , Kalocsai Múzeumbarátok Köre , 1997
Bartha Csilla , , Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében , Budapest , Nemzeti Tankönyvkiadó , 2007
Barthó Zsuzsanna , et al. , Civitas Fortissima. A balassagyarmati "csehkiverés" korának forrásai és irodalma , Balassagyarmat , , 2000
Bartoniek Emma , A magyar királykoronázások története , Bp , , 1987
Bathó Edit , Újváry Zoltán szerk. , Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére , Jászberény , Jász Múzeumért Alapitvány , 2006
Bél Mátyás , Heves megye ismertetése 1730-1735 , Eger , , 2001
Bél Mátyás , Hungariából Magyarország felé , Bp , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1984
Bél Mátyás , Sopron vármegye leirása , I. , Sopron , , 2001
Bél Mátyás , Sopron vármegye leirása , II. k. , Sopron , , 2006
Bél Mátyás , Sopron vármegye leirása , III. k. , Sopron , , 2006
Béli Gábor , A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában a török kiűzése után (1693-1703) , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1987/88
Bellér Béla , Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása , Bp , , 1975
Bellon Tibor , Nagykunság , Bp , Gondolat , 1979
Bély Miklós , szerk. , Nemzetközi ifjúsági testnevelési kongresszus értesitője. Budapest, 1934 május 24-29. , Bp , , 1934
Bély Miklós , A testnevelés elméleti ismeretei , Bp , , 1949
Bencsik János , Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom. Tokaj népessége 1869-ben , Miskolc , Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeum , 2003
Bencze Tamás , et al. , Üdvözlet a régi Debrecenből , Db , , 2003
Benczédi László , ed. , A Thököly-felkelés és kora , Bp. , , 1983
Benczédi László , A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben , Bp , , 1953
Benczédi László , Az 1670. évi tiszavidéki felkelés és társadalmi háttere , Századok, 3-4 , , 1975
Benda Gyula , Társadalomtörténeti tanulmányok , Budapest , , 2006
Benda Kálmán , bevezető , Mercurius Veridicus 1705-1710 , Bp , , 1979
Benda Kálmán , Elek Judit, , Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében. Filmforgatókönyv-Eredeti iratok Bp. , Magvető Könyvkiadó , 1983
Benda Kálmán , Fügedi Erik , A magyar korona regénye , Bp , , 1979
Benda Kálmán , Irinyi Károly, , A négyszáz éves debreceni nyomda (1561-1961) Bp. , Akadémiai Kiadó , 1961
Benda Kálmán , szerk. , A magyar Jakobinusok. Iratok, levelek, naplók , Bp , , 1957
Benda Kálmán , szerk. , Európa és a Rákóczi-szabadszágharc , Bp , , 1980
Benda Kálmán , Thomas von Bogyay, Horst Glassl, Zsolt K. Lengyel hrg. , Forschungen über Siebenbürgen ung seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó , I-II. , München , , 1987
Benda Kálmán , A nemzeti hivatástudat nyomában , Budapest , , 2004
Benda Kálmán , Bocskai István 1557-1606 , Bp , , é. n.
Benda Kálmán , Erdély végzetes asszonya. Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna , Bp , , 1986
Benda Kálmán , Habsburg-abszolutizmus és rendi ellenállás a XVI-XVII. században , Bp , , 1975
Bene Lajos , Hazafias ünnepi beszédek. Iskolai, levente- és egyéb ünnepélyek alkalmára , Bp , , 1929
Bene Sándor , Hausner Gábor szerk. , A Zrinyiek a magyar és a horvát históriában , Bp. , , 2007
Benkő Samu , et al. szerk. , Székely felkelés 1595-1596 , Bk , , 1979
Benyák Ferenc , et al. , A bor mint nemzeti jelkép , Bp , Hermész Kör , 2003
Benyák Zoltán , Benyák Ferenc szerk. , Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe , Bp , , 1999
Bényei Miklós , A nemzeti és polgári kultúra felé , Db , , 1998
Bényei Miklós , Kossuth Lajos és Debrecen , Db , , 2003
Bényei Miklós , Széchenyi István és Debrecen , Db , , 1997
Beránné Nemes Éva , Holló Ervin , Megfigyelés alatt.... Dokumentumok a horthysta titkosrendőrség működéséből 1920-1944 , Bp , , 1977
Berend Iván , Szuhay Miklós , A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944 , Bp , , 1973
Berend T. Iván , Kisiklott történelem. Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században , Bp , , 2003
Berend T. Iván , Válságos évtizedek. Közép- és Kelet-Európa a két világháború között , Bp , , 1983
Berend Iván , Ránki György , Magyarország gyáripara 1900-1914 , Bp , , 1955
Berend T. Iván , Ránki György , Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és kelet-Európa XIX-XX. századi történetéről , Bp , , 1974
Berend T. Iván , Ránki György , Európa gazdasága a 19. században. 1780-1914 , Bp , , 1987
Bérenger Jean , Kecskeméti Károly , Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon 1608-1918 , Bp. , , 2008
Béres András , A debreceni cifra szűr , Bp , , 1955
Berkeszi István , szerk., , Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793-1794-ben Bp. , Franklin-Társulat , 1887(1988)
Berlász Jenő , Erdélyi jobbágyszág - magyar gazdaság (Válogatott tanulmányok) , Bp , Argumentum kiadó , 2010
Bernárd Rezső , et al. szerk. , A Nógrád megyei bányász munkásmozgalom története , Salgótarján , , 1970
Bertényi Iván , szerk. , A történelem segédtudományai , Budapest , Osiris Kiadó , 2006
Bertényi Iván , szerk. , Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000-1526 , Bp , , 2000
Bertényi Iván , A magyar korona története , Bp , , 1986
Bertényi Iván , Magyar cimertan , Bp , , 2003
Bertha József , Eger piackörzete a XVIII. század első felében , Eger , , 2001
Bessenyei György , Társadalom-bölcseleti írások 1771-1778 (Bessenyei György összes művei) , Budapest , Argumentum Kiad/Akadémiai Kiadó , 1992
Bessenyei József , szerk. , A magyarországi boszorkányság forrásai , I-III. k. , Bp , , 1997
Bessenyei József , szerk. , A magyarországi boszorkányság forrásai , II. , Bp , , é.n.
Bethlen Béla , Észak-erdély kormánybiztosa voltam , Bp , , 1989
Bethlen Farkas , Erdély története , I-III. , Budapest / Kolozsvár , , 2000, 2002, 2004
Bethlen István , Romsics Ignác szerk. , Válogatott politikai irások és beszédek , Bp , , 2000
Bethlen János , Erdély története 1629-1673 , Bp , , 1993
Bethlen Miklós , Önéletirása 1-2 , Bp , , 1955
Bibó István , Válogatott tanulmányok , I-IV. , Bp , , 1986, 1990
Bilkei Irén , Turbuly Éva szerk. , Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , I. , Zalaegerszeg , , 1989
Biró Ferenc , szerk. , Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből , Bp , , 2005
Blazovich László , Géczi Lajos , A Telegdiek pere 1568-1572 , Szeged , , 1995
Blazovich László , Schmidt József szerk. , Buda város jogkönyve , I-II. , Szeged , , 2001
Blazovich László , Városok az Alföldön a 14-16. században , Szeged , , 2002
Bodnár Gábor , A magyarországi cserkészet története , Garfield , , 1989
Bodrogi Bence Péter , Magyarországi trolibusztörténet 1904-2007 Mogyoród , Volos kiadó , 2009
Bódy Zsombor , Ö. Kovács József szerk. , Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek , Budapest , Osiris Kiadó , 2006
Bódy Zsombor , Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890-1938 , Bp , , 2004
Bogdán István , Magyarországi hosszú- és földmértékek 1601-1874 , Bp , , 1990
Bogdán István , Régi magyar mulatságok , Bp , , 1978
Bóka Éva , Európa és az Oszmán Birodalom a XVI-XVII. században , Bp. , , 2004
Bolla Ilona , A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon , Bp , , 1998
Bölöni Farkas Sándor , Napnyugati utazás, Napló , Budapest , , 1984
Bona Gábor , szerk. , Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1983
Bóna István , A magyarok és Európa a 9-10. században , Bp , , 2000
Bónis György , szerk. , Pest-Budai hivatali utasitások a XVIII. Században , Budapest , Budapest Főváros Levéltára , 1974
Bónis György , Hajnóczy 1750-1795 , Bp. , , 1954
Bónis György , Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban , Bp , , 2003
Böőr László , Egey Tibor, Héjjas Pál, Horváth M. Ferenc , A Pest megyei levéltár. Levéltárismertető , Bp. , , 2004
Boreczky Beatrix , A magyar jakobinusok , Bp , , 1977
Boros Tamás , Vásárhelytől a Fényes Portáig. Emlékiratok, levelek , Bukarest , , 1972
Boros Zsuzsanna , Szabó Dániel , Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944) , 2008 , Budapest , ELTE kiadó
Borosy András , szerk. , Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris össeirása , I-II. , Budapest , , 1997
Borosy András , szerk. , Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711 , I-V. k. , Bp , , 1983-87
Borosy András , szerk. , Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711 , I. , Bp. , , é.n. (1983)
Borosy András , Pest-Pilis-Solt vármegye közgyélési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok. , I-III. , Bp , , 1998, 99, 2000
Borosy András , Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok , I-IV. , Bp , , 2001, 02,03,04
Borosy András , Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711 , III, IV, V. , Bp , , 1985,86,87
Borosy András , Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740 , I-VII. , Bp , , 1989,91,92,93,94,95,96
Borovszky Samu , ed. , Nógrád vármegye , Bp. , , 1988 (reprint)
Borsi-Kálmán Béla , A békétlenség stádiumai , Bp , , 1999
Borsi-Kálmán Béla , Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kisérletek a XIX. században , Bukarest/Bp , , 1995
Borsos István , A poszonyi rendkivüli törvényszék és a gályarabok története (1674-1676) , Szentgotthárd , , 1911
Bősze Sándor , "AZ egyesületi élet a polgári szabadság..." Somogy megye egyesületei a dualizmus korában , Kaposvár , , 1997
Bozzay Réka , Ladányi Sándor , Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595-1918 , Budapest , ELTE levéltára , 2007
Bozzi Vera , Czene Gábor , Elsikkasztott feminismus , Bp , , 2006
Braham Randolph L. , szerk. , Tanulmányok a Holokausztról , I. , Bp , , 2001
Brătianu Gheorghe I. , Makkai László , Tündérkert. Az erdélyi fejedelmi kor magyar és román szemmel , Budapest , ELTE , 1994
Braun Róbert , Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés , Bp , , 1919
Breznay Imre , Eger a XIX. században , Eger , Dobó István Vármúzeum , 1995
Brodarics István , Szentpétery Imre szerk., , Brodarics Históriája a mohácsi vészről Bp. , Zrínyi Katonai Kiadó , 1976
Brodarics István , Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról Bp. , Magvető Könyvkiadó , 1983
Brunda Gusztáv , Művelődés tartalmú egyesületek a dualizmuskori Nógrádban 1867-1918 (Művelődéstörténeti áttekintés) , Salgótarján , , 1990
Bucsay Mihály , A protesztantizmus története Magyarországon 1521-1945 , Bp , , 1985
Budai Pál , Szacsvay Éva és Szalánszky Edit közreadja , A' köznép babonái és balvélekedései ellen való prédikátziók , Bp , , 2005
Bugár Béla , Olyan országban élek... Magyarokról és szlovákokról, mulasztásokról és lehetőségekről , Pozsony , , 2004
Buza Péter , Fürdőző Budapest , Bp. , , 2006
Ceauşescu Nicolae , A nemzet és az együttlakó nemzetiségek korunkban , Bukarest , , 1984
Ceauşescu Nicolae , A nemzet és az együttlakó nemzetiségek korunkban , Bukarest , , 1984
Cheresteşiu Victor , A balázsfalvi nemzeti gyűlés 1848. május 15-17. Az 1848-as erdélyi forradalom kezdete és programjának kidolgozása , Bukarest , Politikai Könyvkiadó , 1967
Comenius J. A. , tanulmányt irta Käfer István , Janua linguae Latinae Reserata Aurea - Leutschoviae, 1643 , Bp , Országos Széchényi könyvtár , 2009
Concha Győző , A konzervatív és a liberális elv. Válogatott tanulmányok 1872-1927 Máriabesnyő/Gödöllő , Attraktor , 2005
Concha Győző , A kilencvenes évek reformeszméi és előzményeik Máriabesnyő/Gödöllő , Attraktor , 2005
Csáky Károly , Fénykép és paraszti kultúra (Egy nyelvhatármenti közösség néprajzi-fotoantropológiai vizsgálata) , Komárom , , 2006
Csapó Csaba , A magyar királyi csendőrség története. 1881-1914 , Pécs , , 1997
Császár Edit , A Hajdúság kialakulása és fejlődése , Bp , , 1932
Császtvay Tünde , Éjjeli lepkevadászat. Bordélyvilág a történeti Magyarországon , Budapest , Osiris Kiadó , 2009
Csatári Dániel , szerk. , A magyar és a román történettudomány negyedszázados fejlődése. A magyar-román történész vegyes bizottság ülésének anyaga Budapest 1971. június 1-5 , Bp , , 1974
Cselebi Evlia , Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664 , Bp , , 1985
Csendes Peter , Sipos András szerk. , Bécs-Budapest. Műszaki haladás és városfejlődés a 19. században , Budapest/Bécs , Budapest Főváros Levéltára , 2005
Cserey Zoltán , Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18-19. században , Sepesiszentgörgy , Charta Kiadó , 2009
Csetri Elek , et al. , Erdély változó társadalma 1767-1821 , Bk , , 1980
Csetri Elek , Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás 1800-ig , Kolozsvár , Erdélyi Gazda Kiadó , 1999
Csetri Elek , Erdély az ébredő Európában (1825-1848). Tanulmányok , Kolozsvár , Kriterion , 2009
Csetri Elek , Erdélyi ezredek a francia forradalom és a napóleoni idők háborúiban (1792-1815) , Kolozsvár , Művelődés , 2005
Csetri Elek , Imreh István , Erdély változó társadalma 1767-1821 , Bukarest , , 1980
Csetri Elek , Együtt Európában , I. , Db , , 2000
Csicsery-Rónay István , Vigh Károly eds. , Teleki Pál és kora. A Teleki Pál emlékév előadásai , Bp. , , 1992
Csiffáry Gergely , B. Huszár Éva eds. , Heves megye II. József-kori katonai leirása (1783-1785) , Eger , , 1999
Csiffáry Gergely , Manufaktúrák és céhen kivüli ipar Heves megyében , Eger , , 1996
Csikány Tamás , szerk. , Székely határőrök a magyarországi hadszíntéren 1848-ban , Budapest , Timp Kiadó , 2008
Csiki Tamás , Városi zsidóság északkelet- és kelet-Magyarországon , Bp , , 1999
Csizmadia Andor , Kovács Kálmán, Asztalos László , Magyar állam- és jogtörténet , Bp , , 1998
Csizmadia Andor , Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban , Bp , , 1979
Csoma Zsigmond , Gráfik Imre szerk. , Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében. Tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára , Szombathely , Vas Megye Önkormányzata , 1997
Csomor Lajos , Magyarország Szent Koronája , Vaja , Vay Ádám Múzeum Baráti Köre , 1985
Csomor Lajos , Szent István koronája nyomában , Budapest , Panoráma , 1987
Csonkaréti Károly , Horthy, a tengerész , Bp , , 1993
Csorba Csaba , szerk. , Abaúj-Torna vármegye katonai leirása (1780-as évek) , Miskolc , , 1993
Csorba Csaba , szerk. , Gömör vármegye katonai leirása (1780-as évek) , Miskolc , , 1993
Csorba Sándor , Bessenyei György világa , Budapest , Argumentum Kiadó , 2000
Csukovits Enikő , Lengyel Tünde szerk. , Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században , Budapest , , 2005
Csukovits Enikő , szerk., , Mátyás és a humanizmus Bp , Osiris Kiadó , 2008
Csurik Dénes , A testnevelés szellemi hatásai , Bp , , 1939
Csurka István , Új magyar önépités. Politikai irások és előadások , Bp , , 1991
Czégény Istvánné , Jászberényi végrendeletek a 18-19. századból , Szolnok , , 2001
Czigány István , szerk. , Az államiság megőrzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról , Bp , , 2002
Czigány István , Reform vagy kudarc? Kisérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom haderejébe 1600-1700 , Bp , , 2004
Czoch Gábor , szerk. , Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel , Pozsony , , 2005
Czoch Gábor , "A városok sziverek" Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról , Pozsony , Kalligram , 2009
Czoch József , Pirovszky Lajos szerk. , Almanach. Az I. (Budapesti) cserkészkerület munkájáról , Bp , , 1930
Dankanits Ádám , A hagyományos világ alkonya Erdélyben , Bp , , 1983
Dankó Imre , szerk. , A hajdúk a magyar történelemben , II. , Db , , 1972
Dankó Imre , szerk. , A hajdúk a magyar történelemben , III. , Db , , 1975
Dányi Dezső , "Az élet ára" Gabona és élelmiszerárak Magyarországon 1750-1850 , Történeti Statisztikai Tanulmányok 10. , Bp , KSH , 2007
Darkó Jenő , Népességi mozgalmak Erdélyben és környékében a középkorban , Máriabesenyő/Gödöllő , Attraktor , 2010(1938)
Dávid Géza , Fodor Pál , "Ez az ügy fölöttébb fontos". A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565) , Budapest , MTA Történettudományi Intézete , 2009
Dávid Géza , Pasák és bégek uralma alatt. Demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok , Bp , , 2005
Dávid Lajos , Lengyel Alfréd, Z. Szabó László szerk. , Győr. Várostörténeti tanulmányok , Győr , , 1971
Dávid Géza , A simontornyai szandzsák a 16. században , Bp , , 1982
Dávid Gyula , Egyed Ákos, Kötő József , Kossuth Lajos és Erdély , Kolozsvár , , 2004
Dávidházi Péter , Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet , Bp , , 2004
Deák Ágnes , Molnár András , Deák Ferenc , Bp. , , 2003
Deák Antal András , Amelie Lanier , Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai , Bp. , , 2005
Deák Ferenc , Kossuth Lajos , Párbeszéd a kiegyezésről , Bp , , 1981
Deák Ferenc , Válogatott politikai irások és beszédek , I-II. , Bp , , 2001
Deák István , A törvényes forradalom. Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben , Bp , , 1994
Deák István , Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben , Bp , , 1983
Debreczeni Attila , szerk. , Csokonai Vitéz Mihály összes művei , I-II. , Bp , , 2003
Decsy Sámuel , A Magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak historiája , Béts , Alberti Ignátz , 1792
Deér József , Királyság és nemzet , I-II. , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2005
Degré Alajos , Válogatott jogtörténeti tanulmányok , Bp , , 2004
Demény Lajos , A székelyek és Mihály vajda , Bukarest , , 1977
Demény Lajos , Parasztfelkelés Erdélyben 1437-1438 , Bp , , 1987
Demény Lajos , Paraszttábor Bábolnán. Együtt a hűbéri kizsákmányolás ellen , Bukarest , , 1977
Demeter Zayzon Mária , szerk., , "Egy igaz történet, részletekben..." Cigány-magyar kapcsolatok határon innen és túl , Budapest , Budapest Kőbányai Önkormányzat , s.a.
Demmel József , "Egész Szlovákia elfért egy tutajon..." Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről , Pozsony , Kalligram , 2009
Dénes Iván Zoltán , szerk. , Liberalizmus és nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival , Budapest , Argumentum Kiadó , 2008
Dénes Iván Zoltán , szerk. , Megtalálni a szabadság rendjét. Tanulmányok Bibó István életművéről , Budapest , Új Mandátum , 2001
Dénes Iván Zoltán , szerk., , A bűnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei 1849-2002 , Budapest , Argumentum , 2004
Dénes Iván Zoltán , Európai mintakövetés - nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon , Budapest , Új Mandátum , 2001
Dénes Iván Zoltán , Szabadság-közösség. Programok és értelmezések , Budapest , Argumentum , 2008
Dénes Iván Zoltán , Liberális kihívásra adott konzervatív válasz Bp. , Argumentum kiadó/Bibó István Szellemi Műhely , 2008
Dényné Széppataki Róza , Emlékezései , I-II. , Bp , , 1955
Déry Attila , Pest története és művészete , Bp. , , 2005
Diósi József , Salgótarján népoktatásügye 1868-1948 között , Salgótarján , , 1990
Diószegi György , Bakosné Diószegi Mónika , Kossuth Lajos és a Pesti Hirlap a társadalmi változtatásokért , Bp , , 2001
Dobai András , Somogy vármegye politikai igazgatása az önkényuralom korában (1849. január - 1865. szeptember) , Kaposvár , , 1989
Dobrossy István , szerk. , A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai. Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből , 1705-1707 , Miskolc , , 2003
Dobrossy István , szerk. , A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai. Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből , 1708-1709 , Miskolc , , 2003
Dobrossy István , szerk. , A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai. Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből , 1703-1703 , Miskolc , , 2004
Dobrossy István , szerk. , Miskolc története III. 1702-1847-ig , 1-2. , Miskolc , , 2000
Dóka Klára , A pest-budai céhes ipar válsága (1840-1872) , Bp , Akadémiai Kiadó , 1979
Dóka Klára , Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században , Bp. , , 1997
Dombi Alice , Oláh János , A XIX. Századi magyar pedagógusok a polgárosodásért , Gyula , APC-Stúdió , 2003
Döme Zsuzsa , Ünnepek és emléknapok. Forgatókönyvek nemzeti évfordulók, iskolai ünnepek, emléknapok megrendezéséhez , Bp. , , 2007
Dominkovits Péter , szerk. , Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái , I. 1600-1605 , Győr , , 2001
Dominkovits Péter , szerk. , Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái , II. 1606-0611 , Győr , , 2002
Dominkovits Péter , szerk. , Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái , III. 1612-1616 , Győr , , 2003
Dominkovits Péter , szerk. , Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái , IV. 1617-1621 , Győr , , 2005
Domonkos Ottó , Kiss Mária, Nagybákay Péter szerk. , A magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere 1463-1848 , I-II. k. , Bp , , 1986
Dukkon Ágnes , Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben , Bp. , , 2003
Dümmerth Dezső , Pest város társadalma 1686-1696. A török hódoltság utáni első évtized lakosságának gazdasági, társadalmi és személyes életviszonyai Mária Terézia koráig , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1968
Du-Nay András , A román nép kialakulása és korai története , Bp , , 2004
Dupcsik Csaba , A balkán népe Magyarországon a 19-20. században , Bp , , 2005
Dupcsik Csaba , A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 , Budapest , Osiris Kiadó , 2009
E. Kovács Péter , Hétköznapi élet Mátyás király korában , , Budapest , Corvina
E. Kovács Péter , Hétköznapi élet Mátyás király korában , Bp , Corvina , 2008
Éble Gábor , Az ecsedi százéves urbéri per története (1776-1877) , Budapest , Franklin-Társulat , 1912
Eckhardt Sándor , A francia forradalom eszméi Magyarországon , Bp , , 2001
Eckhart Ferenc , 1848, A szabadság éve , Bp , , 1848
Eckhart Ferenc , 1848, A szabadság éve , Bp , , 1948
Eckhart Ferenc , A szentkorona-eszme története , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2003
Eckhart Ferenc , Magyar alkotmány- és jogtörténete , Bp , , 2000
Eckhart Ferenc , Magyarország története , Bp. , , 1935
Égető Melinda , Polgár Tamás szerk., , Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből (1732-1847) Bp. , L'Harmattan/Somogy Megyei Levéltár , 2011
Égető Melinda , szerk. , Hegytörvények és szőlőtelepitő levelek Győr és Sopron vármegyékből (1551-1843) , Bp , , 2004
Égető Melinda , szerk. , Hegytörvények forrásközléseinek gyűjteménye (1470-1846) , Bp , , 2002
Égető Melinda , Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészités , Bp , , 1993
Égető Melinda , Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból , Bp , , 2001
Égető Melinda , Vagyon szép szőlőhegyünk... Történeti-néprajzi elemzések közép- és nyugat-dunántúli magyar nyelvű hegytötvények körében 1629-1846 , Bp , , 2004
Egry Gábor , Feitl István szerk. , A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században. Tanulmányok , Bp , , 2005
Egry Gábor , Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta , Budapest , Napvilág Kiadó , 2010
Egyed Ákos , Csetri Elek, Péter György, Somai József , Széchenyi és Erdély. Tanulmányok , Kolozsvár , , 2002
Egyed Ákos , szerk. , Az utazás divatja. Útleirások, útijegyzetek az 1848 előtti Erdélyről , Bukarest , , 1973
Egyed Ákos , Az erdélyi magyarság történetéből 1790-1914 , Kolozsvár , , 2004
Egyed Ákos , Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése , Marosvásárhely , , 2001
Egyed Ákos , Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században , I-II. , Csikszereda , , 2004
Egyed Ákos , Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabaditás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben, 1848-1914 , Bukarest , , 1981
Egyed Ákos , Háromszék 1848-1849 , Bukarest , , 1978
Egyed Ákos , szerk. , A Székelység története a 17-19. században , Csikszereda , , 2001
Elekes Lajos , Rendiség és központositás a feudális államokban , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1962
Elekes Lajos , Rendiség és központositás a feudális államokban. Problémák a kérdés kelet-európai vonatkozásainak kutatásában, különös tekintettel a XV. Századi Magyarország viszonyaira , Bp. , , 1962
Ember Győző , szerk. , Iratok az 1848-i magyarországi parasztmozgalmak történetéhez , Bp , , 1951
Ember Győző , Magyar parasztmozgalmak 1848-ban , Bp , , 1949
Endrei Walter , Magyarországi textilmanufaktúrák a 18. században , Bp , , 1969
Engel Pál , Kristó Gyula, Kubinyi András , Magyarország története 1301-1526 , Bp , , 2003
Engel Pál , A nemesi társadalom a középkori Ung megyében , Bp , , 1998
Engel Pál , Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok , Bp , , 2003
Engel Pál , Szent István birodalma. A középkori Magyarország története , Bp , , 2001
Enyedi Sándor , Déryné erdélyi szinpadokon , Bukarest , , 1975
Eördögh István , Erdély román megszállása (1916-1920) , Szeged , , 2000
Eördögh István , Geschichte, Grönde und Voraussetzungen der rumänischen Expansion in Siebenbürgen (1916-1920) , Bonn , , 1993
Eörsi Béla , A magyar földmivesszegénység kialakulása. Gazdaságtörténelmi tanulmány , Bp , , 1938
Eötvös József , A Karthausi - versek - drámák (Eötvös József művei) , Budapest , Magyar Helikon , 1973
Eötvös József , A XIX. Század uralkodó eszméinek befolyása az államra , I-II. , Budapest , Magyar Helikon , 1981
Eötvös József , A zsidók emanpációja , Budapest , Magvető Könyvkiadó , 1981
Eötvös József , Arcképek és programok (Eötvös József múvei) , Budapest , Magyar Helikon , 1975
Eötvös József , Kultúra és nevelés (Eötvös József művei) , Budapest , Magyar Helikon , 1976
Eötvös József , Levelek (Eötvös József művei) , Budapest , Magyar Helikon , 1976
Eötvös József , Reform és hazafiság. Publicisztikai írások (Eötvös József művei) , I-III. , Budapest , Magyar Helikon , 1978
Eötvös József , Vallomások és gondolatok (Eötvös József művei) , Budapest , Magyar Helikon , 1977
Eötvös Károly , A Nagy Per. Mely ezer éve folyik s még sincs vége , Budapest , M-érték kiadó , 2010
Eötvös Károly , Harcz a nemzeti hadseregért , Bp , , 1906
Eperjessy Géza , A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyarországon , Bp , , 1988
Erdei Ferenc , A magyar paraszttársadalom , Bp , , é. n.
Erdei Ferenc , Magyar tanyák , Bp , , 1976
Erdei Ferenc , Magyar város , Bp , , 1974
Erdei Ferenc , Parasztok , Bp , , 1973
Erdélyi Gabriella , Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán , Bp , , 2005
Erdélyi János , T. Erdélyi Ilona szerk., , Úti levelek, naplók , Bp. , Gondolat , 1985
Erdélyi János , T. Erdélyi Ilona szerk., , Válogatott művei , Bp. , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1986
Erdmann Gyula , Zemplén vármegye reformellenzéke 1830-1836 , Miskolc , , 1989
Ernyes Mihály , Hajdúból rendőr, Pandúrból csendőr , "Baranya" különlenyomat , Pécs , , 1996-97
Erős Vilmos , A Szekfű-Mályusz vita , Db , , 2000
Esze Tamás , Köpeczi Béla , Esze Tamás , Bp , , 1951
F. Csanak Dóra , Egy debreceni kereskedő Nyugat-Európában. Csanak József úti levelei 1862-ből , Bp , , 1987
Fábri Anna , Borbiró Fanni, Szarka Eszter szerk. , A nő és hivatása, II. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1866-1895 , Budapest , Kortárs Kiadó , 2006
Fábri Anna , A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865 , Budapest , Kortárs Kiadó , 1999
Fábri Anna , Hétköznapi élet Széchenyi István korában , , Budapest , Corvina
Fall Andreas , Ungarns Recht auf Siebenbürgen , Budapest , , 1940
Fallenbüchl Zoltán , szerk. , Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Adattár , Bp , , 2002
Fallenbüchl Zoltán , Magyarország főispánjai 1526-1848 , Bp , , 1994
Fancsalszky Gábor , szerk. , Pest megye monográfiája , I/1. , Bp. , , 2007
Faragó Tamás , szerk. , Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához , Bp. , , 2005
Faragó Tamás , szerk. , Pest-budai árviz 1838 , Bp. , , 1988
Faragó Tamás , szerk. , Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény , Bp. , , 2002
Faragó Tamás , A múlt és a számok. Pest-Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században , Budapest , Budapest Fővárosi Levéltáár , 2008
Faragó Tamás , Tér és idő. Család és történelem , Miskolc , , 1999
Farkas Gábor , Seregélyes parasztsága a XVIII. Században , Székesfehérvár , István Király Múzeum Közleményei , 1959
Farkas Ildikó , Szerdahelyi István et al. Szerk. , Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből , Bp , ELTE , 2009
Fazekas Csaba , Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban , Budapest , Lucidus Kiadó , 2008
Fehér András , A magyarországi szociálisdemokrata párt és az ellenforradalmi rendszer 1919. augusztus - 1921 , Budapest , , 1969
Fehér Géza , A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1982
Fehér János , szerk. , Teleki Mihály udvartartási naplója (1673-1681) , Kolozsvár , Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány , 2007
Féja Géza , Dózsa György. Történelmi tanulmány , Bp , , 1939
Fejér Tamás , et al. szerk. , Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei , I. k. 1569-1570 , Kolozsvár , , 2003
Fejér Tamás , et al. szerk. , Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei , III. k. 1582-1602 , Kolozsvár , , 2005
Fejtő Ferenc , Csizmadia Sándor szerk. , A monarchiától a globalizációig. Pécsi és székesfehérvári előadások , Bp , Alexandra , -2004
Fejtő Ferenc , II. József , Bp , , 1997
Fekete Lajos , A hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeirása , Jászberény , , 1968
Felhő Ibolya , szerk. , Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. Dunántúl , Bp. , , 1970
Felhő Ibolya , Vörös Antal , A Helytartótanácsi levéltár , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1961
Féner Tamás , szerk. , Kor-képek 1945-1947 , Bp , , 2004
Fényes Elek , Komárom vármegye leirása (1848) , Pozsony , , 1994
Fenyő István , szerk. , Kölcsey Ferenc válogatott művei , Bp , , 1975
Fenyő István , A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon , Bp , , 1997
Fenyő István , Haza és emberiség. A magyar irodalom 1815-1830 , Budapest , Gondolat , 1983
Fenyő István , Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok , Budapest , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1979
Fenyő István , Nemzet, nép - irodalom. Tanulmányok a magyar reformkor irodalmáról , Budapest , Magvető Könyvkiadó , 1973
Ferdinandy Mihály , A magyar honfoglalás mitoszai , Máriabesnyő / Gödöllő , Attraktor , 2009
Fings K , et al. , Szintik és romák a náci rendszer idején. A "fajelmélettől" a lágerekig , Bp , , 2001
Fleisz János , Az erdélyi magyar sajtó története 1890-1940 , , , 2005
Fleisz János , Város, kinek nem látni mását. Nagyvárad a dualizmus korában , Nagyvárad , , 1997
Fleisz János , Város, társadalom, kultúra. Nagyvárad a 19-20. században , Nagyvárad , , 2005
Flórián Mária , szerk. , Az mester emberek miveinek árazása. Szűcsök és kesztyűsök árszabásai (1597-1821) , Bp , , 1997
Flórián Mária , szerk. , Az mester emberek miveinek árazata. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és kalaposok árszabásai (1597-1821) , Bp , , 1995
Flórián Mária , szerk. , Az mester emberek miveinek árazata. Épitőiparosok, famunkák, épitőanyagok, asztalosok és esztergályosok árszabásai (1626-1820) , Bp. , , 1996
Flórián Mária , szerk. , Az mester emberek miveinek árazata. Timárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, magyar és német vargák, csizmadiák és kapcakötők árszabásai (1597-1821) , Bp. , , 1999
Flórián Mária , szerk. , Az mester emberek miveinek árazata. Váltó- és vásármives magyar szabók, német szabók és zubbonyosok árszabásai (1626-1820) , Bp , , 1998
Flórián Mária , szerk. , Magyar néprajz. I.2. Táj, nép, történelem. A magyar népi műveltség korszakai , Bp , Akadémiai Kiadó , 2009
Flórián Mária , "A nép követte a szavást" Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában. 17-19. századi viselettörténeti adatok tükrében , Budapest , Akadémiai Kiadó , 2009
Fogarasi Ernő , Humor a hó alatt. A szibériai hadifogság derűs órái - madártávlatból , Bp , , 1937
Fogarasi Sámuel , Marosvásárhely és Göttinga. Önéletirás (1770-1799) , Bukarest , , 1974
Foki Ibolya , Solymár Imre, Szőts Zoltán , Források a bukovinai székelyek történetének tanulmányozásához , Szekszárd , , 2000
Földes Éva , Kun László, Kutassi László , A magyar testnevelés és sport története , Bp , , 1977
Földes György , Gálfalvi Zsolt szerk. , Nemzetiség felelősség. Irások Gáll Ernő emlékére , Bp , , 2005
Földes György , Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956-1989 , Bp. , , 2007
Földi István , A községi és körjegyzők társadalma és mozgalmai Nógrád vármegyében 1873-1950 , Salgótarján , , 2001
Földi István , Nógrád megyei egyesületek 1867 és 1918 között , Salgótarján , , 1990
Földi Pál , A magyar gyalogság története 1715-1918 , Debrecen , Anno Kiadó , é.n.
Forgách Ferenc , Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt , Bp , , 1982
Forgács Tamás , ed. , "Állati" szólások és közmondások. A felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig , Bp. , , 2005
Fraknói Vilmos , szerk. , Monumenta Hungariae Historica. Magyar Országgyűlési emlékek. , 8. k. 1588-1597 , Bp , , 1883
Fraknói Vilmos , szerk. , Monumenta Hungarie Historica. Magyar orszgággyűlései emlékek , I. k. 1526-1536, II. k. 1537-1545 , Budapest , , 1874-75
Fraknói Vilmos , A magyar királyválasztások története , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2005
Frecskay János , Mesterségek szótára , Bp , , 1912
Friedrich Ildikó , Egészségügyi felvilágositás a 18. századi Magyarországon , Bp , , 2002
Frisnyák Zsuzsa , Fejezetek az udvari és a kormányzati utazások történetéből Bp. , Magyar Államvasutak Rt. , 2000
Frojimovics Kinga , Magyarországi zsidó anyakönyvek. 1760-tól napjainkig (Hazai levéltárak és irattárak) , Magyar zsidó levéltári repertórium, III. , Bp. , MTA Judaisztikai Kutatóközpont , 2007
Fügedi Erik , Az Elefánthyak. A középkori nemes és klánja , Bp , , 1999
Fügedi Erik , Ispánok, bárók, kiskirályok. A középkori magyar arisztokrácia fejlődése , Bp , , 1986
Fügedi Erik , Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról , Bp , , 1981
Fülöp Éva Mária , A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányitása (1848-1949) , Bp , , 1995
Fülöp Mihály , szerk. , Revizió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947) , Bp , , 1998
Für Lajos , szerk. , Az erdélyi magyarságért. Dokumentumok, beszédek , Bp , , 1989
Für Lajos , A berceli zenebona, 1784 , Bp , , 2000
Für Lajos , Jobbágyföld-parasztföld. Jobbágyfelszabaditás 1848-1896 , Bp , , 1994
Füzes Miklós , szerk. , Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1923-1938 , Pécs , , 2001
Füzes Miklós , szerk. , Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1938-1944 , Pécs , , 2000
G. Etényi Nóra , Pamflet és politika. A hatalmi egyensúly és Magyarország a 17. századi német propagandában , Budapest , L'Harmattan , 2009
G. Szabó Botond , A Debreceni Református Kollégium a "pedagógia századában" , Db , , 1996
Gaál József , szerk. , Dévaványa nagyközség története , Dévaványa , , 1978
Gábor Gyula , A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt , Budapest , Grill Károly Könyvkiadóvállalata , 1908
Gál Éva , A hegyvidéki villanegyed kialakulása XVIII-XIX. század , Bp. , , 1971
Gál L. Éva , Az óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt 1659-1766 , Bp , , 1988
Gál László , Javallat. Az első erdélyi magyar nyelvő büntető törvénykönyv - tervezet , Bp , , 1992
Galántai József , Az 1867-es kiegyezés , Budapest , , 1967
Galántai József , Magyarország az első világháborúban , Budapest , , 2001
Galla Ferenc , Ferences misszionáriusok Magyarországon: A királyságban és Erdélyben a 17-18. században , Bp/Roma , , 2005
Gángó Gábor , Eötvös József uralkodó eszméi. Kontextus és kritika Bp , Argumentum kiadó/Bibó István Szellemi Műhely , 2006
Garda Dezső , A falutörvénytől a közbirtokosságig Gyergyóújfalu monográfia , Csikszereda , , 1998
Gárdonyi Géza , Egri csillagok , Bp , , é. n.
Gazdag István , szerk. , A történelem hétköznapjai (1867-1944). Dokumentumok Hajdú és Bihar megye lakossága életmódjának történetéhez , Db , , 1984
Gazdag István , szerk. , Debrecen várospolitika 1825-1848. Országgyűlési utasitások, tudósitások , Db , , 1989
Gazdovits Miklós , Az erdélyi örmények története , Kolozsvár , Kriterion , 2006
Gebei Sándor , II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657) , Bp , , 2004
Gecsényi Lajos , szerk. , Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái , III. k. (1627-1637) , Győr , , 2004
Gecsényi Lajos , szerk. , Győr város telek- és házösszeirásai 1564-1602 , Győr , , 2003
Geréb László , szerk. , Táncsics Mihály válogatott irásai , Bp , , 1957
Geréb László , A parasztgenerális. Regény , Bp. , , 1954
Geréb László , összeállitotta , A magyar parasztháborúk irodalma 1437-1514 , Bp. , , 1950
Gergely András , szerk. , Magyarország története a 19. században , Bp , , 2003
Gergely András , Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról , Bp. , , 1987
Gergely András , Széchenyi eszmerendszerének kialakulása , Bp. , , 1972
Gergely Ferenc , Kiss György , Horthy leventéi. A Leventeintézmény története , Bp , , 1976
Gergely Ferencz , A magyar cserkészet története 1910-1948 , Bp , , 1989
Gergely Jenő , ed. , Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből , Bp. , , 2006
Gergely Jenő , A kereszténydemokraták politikai-ideológiai kérdései az osztrák és a német kereszténydemokrácia tükrében (1945-1948) , Budapest , , 1972
Gergely Jenő , Gömbös Gyula. Politikai pályakép , Bp , , 2001
Gergely Jenő , Magyarország története 1919 őszétől a II. világháború végéig , Budapest , , 1991
Gerő András , ed. , Hungarian Liberals , Bp , , 1999
Gerő András , szerk. , A monarchia kora - ma , , Új Mandátum Könyvkiadó , 2007
Gerő András , Az államosított forradalom. 1848 centenáriuma , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 1998
Gerő András , Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a monarchia Magyarországán , Bp , , 1988
Gerő András , Dualizmusok. A Monarchia Magyarországa , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2010
Gerő András , Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből , Bp , , 2004
Gerő András , Magyar polgárosodás , Bp , , 1993
Gerő András , Modern Hungarian Society in the Making: The Unfinished Experience , Bp/NY , , 1995
Gerő András , Térerő. A Kossuth tér története , Budapest , Új Mandátum , 2008
Glatz Ferenc , szerk. , A cigányok Magyarországon , Bp , , 2001
Glatz Ferenc , szerk. , Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára , Bp , , 1993
Gombos János , szerk., , Szlovákok a Dél-Alföldön (A 17. század végétől a 18. század végéig). Forrásválogatás Békéscsaba , Magyarországi Szlovákok Kutóintézete , 2008
Gömbös Gyula , Válogatott politikai beszédik és irások , Bp , , 2004
Gönczi József , Bognár Béla , Sopron vármegye képeslapokon 1896-1945 , Sopron , , 2003
Gorun Gheorghe , szerk. , Konfliktusok és korrupció. Az 1749-1751. évi dél-bihari parasztmozgalmak iratai , Debrecen , Erdély-történeti alapítvány , 2006
Gorun-Kovács Blanka , szerk. , Az 1784. évi erdélyi parasztlázadás magyarországi iratai , Debrecen , Erdély-történeti alapítvány , 2006
Gráfik Imre , A magyarországi fahajózás (a hajóvontás néprajza) , Budapest , Néprajzi Múzeum , 1983
Gráfik Imre , Hajózás és gabonakereskedelem. "Gabonakonjunktúra vízen" , Pécs , Pannnónia Könyvek , 2004
Granasztói György , A középkori magyar város , Bp , , 1980
Gréczi-Zoldos Enikő , Nógrád vármegye nyelve a XVII. században , Salgótarján , Nógrád Megyei Levéltár , 2007
Grósz András , szerk., , Jogfosztások Budaörsön / Entrechtungen in Budaörs (1944-1948) , Budaörs , Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény , 2010
Grünwald Béla , A Felvidék. Politikai tanulmány , Máriabesnyő / Gödöllő , Attraktor , 2009
Grünwald Béla , A régi Magyarország 1711-1825 , Budapest , , 2001
Grünwald Béla , A régi Magyarország. 1711-1825 , Bp , , 1910 (1888)
Gunst Péter , szerk. , A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabaditásától napjainkig , Bp , , 1998
Gunst Péter , A magyar történetirás története , Db , , 1995
Gvadányi József , Egy falusi nótárius budai utazása , Bp. , Magyar Helikon , 1957
Gyáni Gábor , ed. , Hétköznapi élet Horthy Miklós korában , Bp. , , 2006
Gyáni Gábor , szerk. , A medern város történeti dilemmái , Db , , 1995
Gyáni Gábor , Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése , Bp , , 2000
Gyáni Gábor , Hétköznapi Budapest , Budapest , , 1995
Gyáni Gábor , Relatív történelem , Budapest , Typotex , 2007
Gyáni Gábor , Történészdiskurzusok , Bp , , 2002
Gyáni Gábor , et al. szerk. , Magyarország társadalomtörténete. A reformkortól a második világháborúig , Bp , , 2001
Gyimesi Sándor , A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1975
Gyökössy Endre , A palotai cserkészek , Bp , , 1914
Györffy György , összeállította, , A magyarok elődeiről és a Honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai , Bp. , Osiris Kiadó , 2002
Györffy István , Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év óta , Bp , , 1915
Györffy István , Magyar népi hímzések. A cifraszűr , Budapest , Nap Kiadó , 2004
Gyulai Éva , Szőlőbirtoklás Miskolcon a 16. században , Miskolc , , 1995
Gyurgyák János , A zsidókérdés Magyarországon , Bp , , 2001
Gyurgyák János , Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története , Bp. , , 2007
H. Balázs Éva , et al. szerk. , Mályusz Elemér emlékkönyv , Bp , , 1984
H. Balázs Éva , Krász Lilla, Kurucz György szerk. , Hétköznapi élet a Habsburgok korában 1740-1815 , Budapest , Corvina , 2007
H. Balázs Éva , Életek és korok. Válogatott irások , Bp , , 2005
H. Csukás Gyöngyi , szerk. , Az Mester Emberek míveinek árazása. Lakatosok, puskaművesek, csiszárok, kötélgyártók árszabásai (1626-1821) , Budapest , MTA Néprajzi kutatóintézet , 2005
H. Németh István , Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon , I-II. , Bp. , , 2004
Hadrovics László , Wellmann Imre , Parasztmozgalmak a 18. században , Bp. , , 1951
Hajdu Lajo , II. József igazgatási reformjai Magyarországon , Bp , Akadémiai Kiadó , 1982
Hajdu Lajos , A közjó szolgálatában. A jozefinizmus igazgatási és jogi reformjairól , Bp. , , 1983
Hajdu Lajos , Bűnözés és büntetésbiráskodás a XVIII. század hetvenes éveinek Magyarországában , Bp , , 1996
Hajdu Lajos , Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában , Bp. , , 1985
Hajdu Lajos , Forradalmár, vagy szerencselovag? Nyomozói jelentés a "Ráby-ügy"-ről , Bp , , 1984
Hajdu Tibor , Tisztikar és középosztály. Ferenc József magyar tisztjei , Budapest , , 1999
Halász Csilla , Tóth Judit eds. , Tanulmányok Pest megye múltjából , Bp. , , 2006
Halász Hajnal , et al. szerk. , Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez (1873-1906) , Bp , , 2004
Halász Csilla , Tóth Judit szerk., , Tanulmányok Pest megye múltjából , III. , Bp , Pest megyei Levéltár , 2009
Haller János , Hármas história , Bk , , 1978
Halmos Károly , Családi kapitalizmus , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2008
Hanák Péter , 1867- európai térben és időben , Bp , , 2001
Hanák Péter , A dualizmus korának történeti problémái , Bp , , 1971
Hanák Péter , A dualizmus korának történeti problémái , Bp , , 1971
Hanák Péter , A kert és a műhely , Bp , , 1999
Hangay Zoltán , Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond , Bp , , 1987
Hanzó Lajos , Feudalizmuskori árutermelés és iparfejlődés Békés megyében , Gyula , A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum , 1959
Harmatta János , szerk. , Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae / A magyarországi középkori latinság szótára , V. , Bp , , 1999
Hausel Sándor , szerk. , Pásztó mezőváros 18. századi társadalomszerkezetének és lakosságának kialakulása. Névtár 1688-1770 , Pásztó , , 2000
Hausel Sándor , Nógrádvár , Nógrád , Nógrád Község Önkormányzata, Nagy Iván Történeti Kör, Nógrád Megyei Levéltár , 2000
Hausel Sándor , Pásztó mezőváros 18. századi társadalomszerkezetének és lakosságának kialakulása. Névtár 1688-1770 , Pásztó , , 2000
Heckenast Gusztáv , Kajali Pál (1662-1710) kuruc szenátor, országos főhadbíró válogatott iratai , Nyíregyháza , Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok igazgatósága , 1980
Heckenast Gusztáv , Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár , Bp , , 2005
Hegedűs Gyula , ed. , Történelmi dokumentumok lexikona , Bp. , , 2001
Hegedűs János , Bajai leventék kálváriája. Dunától az Északi szarkkörig , Szeged , , 2003
Hegyi Ádám , Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798) , Budapest , ELTE levéltára , 2003
Hegyi Klára , Botka János , Jászberény török levelei - Latin és magyar nyelvű források a Jászság XVI-XVII. Századi történetéhez , Szolnok , Szolnok Megyei Levéltár , 1988
Hegyi Klára , A török hódoltság várai és várkatonasága , I-III. , Bp. , , 2007
Hegyi Klára , Egy világbirodalom végvidékén , Bp , Gondolat , 1982
Héjja Julianna Erika , Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig , Bp , , 2003
Heka László , Horvát alkotmány- és jogtörténet , I-II. , Szeged , JATE Press , 2000/2004
Heltai Gáspár , Magyar krónika , Bp , , ?
Herczeg Ferenc , Az MSZMP nemzetiségi politikája , Bp. , , 1976
Hermann Gusztáv , Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig , Csikszereda , , 2003
Hermann Gusztáv , Székelyudvarhely művelődéstörténete , Bukarest , , 1993
Hermann Gusztáv Mihály , Az eltéritett múlt. Oklevél- és krónikahamisitványok a székelyek történetében , Csikszereda , Pro-Print Könyvkiadó , 2007
Hermann Róbert , Az abrudbányai tragédia, 1849 , Bp , , 1999
Hermann Róbert , I. Ferenc József és a megtorlás , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2009
Hermann Róbert , Szemere Bertalan Bp. , Új Mandátum 1998
Herner János , szerk. , Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben 1678-1688 , Bp-Szeged , , 1988
Herner János , szerk. , Erdély és a Részek térképe és helységnévtára. Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján , Szeged , , 1987
Hetay Sándor György , Debrecen város törzsménesének története 1944-ig , Db , , 1984
Hoffmann Tamás , Mindennapi történelem az ütközőzónában. Vázlat a parasztok, a kereskedők és az iparosok életmódjáról a 6-18. századi Keletközép-Európában , Miskolc , , 2004
Hollós Ervin , Lajtai Vera , Horthy Miklós a fehérek vezére , Bp , , 1985
Hóman Bálint , A magyar hún-hagyomány éés hún-monda , Máriabesnyő-Gödöllő , Attraktor , 2010
Hóman Bálint , A magyar városok az árpádok korában , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2005
Honvári János , szerk. , Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig , Budapest , Aula Kiadó , 2003
Horánszky Lajos , Tisza István és kora , I-II. , Budapest , , 1994
Horn Ildikó , Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története , Budapest , Balassi Kiadó , 2009
Horvát István , Fajcsek Magda et al. Eds. , Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója 1805-1809 , Bp , Tankönyvkiadó , 1967
Horváth Ágota , Landau Edit, Szalai Júlia szerk. , Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok , Bp , , 2000
Horváth Csaba , A reviziós törekvések és a nemzetiségpolitika tüköröződése Baranyában (1935-1947) , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1985-86
Horváth József , szerk. , Fejezetek Győr, Moson és Sopron vármegyék közigazgatásának történetéből , Győr , , 2000
Horváth Lajos , Pest-Pilis-Solt vérmegye kialakulása és működése 1659-ig , Bp , , 1995
Horváth Mihály , Az ipar és kereskedés története Magyarországon, a három utólsó század alatt , Buda , , 1840
Horváth Mihály , Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc , Bp , , 1986
Horváth Péter , Értekezés a kúnoknak, és jászoknak eredetekrül, azoknak régi és mostani állapotjokrúl , reprint , Jászberény , , 1820 (1996)
Horváth Richárd , szerk. , Győr megye hatóságának oklevelei (1318-1525) , Győr , , 2005
Horváth Sándor , szerk. , Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában , Budapest , Nyitott Könyvműhely , 2008
Horváth Sándor , A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros , Bp , , 2004
Horváth Sándor , Kádár gyermekei. Ifjúság lázadás a hatvanas években , Budapest , Nyitott Könyvműhely , 2009
Horváth Zita , ed. , Paraszti vallomások Zalában , II. , Zalaegerszeg , , 2006
Horváth Zita , szerk. , Paraszti vallomások Zalában , I. , Zalaegerszeg , , 2001
Horváth Zsolt , Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban 1872-1945 , Zalaegerszeg , , 1999
Hunyadi Csaba , szerk. , Erdély lelke. Erdélyi antológia , Szeged , , 2003
Huszár Tibor , Kádár. A hatalom évei 1956-1989 , Bp. , , 2006
I. Tóth Zoltán , Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom (1790-1848) , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1959
I. Tóth Zoltán , Az erdélyi román nacionalizmus első százada , Csikszereda , , 1998
I. Tóth Zoltán , Parasztmozgalmak az erdélyi érchegységben 1848-ig , Bp , , 1951
I. Tóth Zoltán , Varga Katalin , Bp , , 1951
ifj. Barta János , Papp Klára szerk. , "Nincsen nekönk több hazánk ennél..." Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez , Bp , , 2004
ifj. Barta János , A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig. 1711-1780 , Bp , , 1984
ijf. Barta János , Mária Terézia , Budapest , Gondolat , 1988
Ikvai Nándor , szerk. , Cegléd története , Szentendre , , 1982
Illyés Bálint , "Kedves kis hazánk..." Kunszentmiklós a redemptiotól századunkig , Kunszentmiklós , , é. N.
Illyés Gyula , Az iró hűsége , Bp , , 2002
Ilonszki Gabriella , Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és 20. században , Bp , Akadémiai Kiadó , 2009
Ilyés Gábor , ,,Fiúk, fel a fejjel!" A Szabolcs megyei cserkészet története 1914-1948 és 1989-2004 között , Nyiregyháza , , 2004
Imre Magda , Szücs László szerk. , A forradalmi kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 , Bp , , 1986
Imre Sándor , szerk. , A világháború vezérhonal iskolai tanitásokhoz és tájékoztató a nagyközönség számára , Bp , , 1917
Imreh István , et. al. , Kászonszéki krónika 1650-1750 , Bp/Bk , , 1992
Imreh István , szerk. , A rendtartó székely falu , Bp , , 1973
Imreh István , szerk. , Látom az életem nem igen gyönyörű , Bk , , 1994
Imreh István , A törvényhozó székely falu , Bukarest , , 1983
Imreh István , Erdélyi eleink emlékezete (1550-1850) , Bp , , 1999
Imreh István , Erdélyi hétköznapok 1750-1850 , Bukarest , , 1979
Imreh István , Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején , Bukares , , 1956
Imreh István , Székelyek a múló időben , Budapest , , 1987
Iorga Nicolae , A nemzetek közötti gyűlölködés ellen , Bp , , 1992
Irinyi Károly , A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben 1867-1918 , Db , , 2002
Irinyi Károly , Mitteleurópa-terve és az osztrák, magyar politikai közgondolkodás , Bp , , 1973
Iván László , A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig , Visegrád , , 2004
Ivánkovits Kálmán , A magyar testnevelés fejlődése és szervezete , Bp , , 1936
Iványosi-Szabó Tibor , szerk. , A kecskeméti magisztrátus jegyzőkönyveinek töredékei , I. (1591-1711) , Kecskemét , , 1996
Iványosi-Szabó Tibor , szerk. , A kecskeméti magisztrátus jegyzőkönyveinek töredékei , II. (1712-1811) , Kecskemét , , 1998
Iványosi-Szabó Tibor , szerk. , Kecskeméti szabályrendeletek (1659-1849) , I. , Kecskemét , , 1991
Iványosi-Szabó Tibor , szerk. , Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez , Kecskemét , Kiskunfélegyháza városa , 1985
Iványosi-Szabó Tibor , Kecskemét gazdasági fejlődése 1700-1850 , Kecskemét , Bécs-Kiskun Megyei levéltár , 1994
Ivás István , Az utolsó székely határőrök. Katonaságom története 1943-1944 , Bp. , , 2004
Jakab Elek , Szádeczky Lajos , Udvarhely vármegye története. A legrégibb időtől 1849-ig , Csikszereda , , 1994(1901)
Jakab Elek , Tanulmányok , Bk , , 2001
Jakó Zsigmond , szerk. , A kolosmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556) , I-II. , Bp , , 1990
Jakó Zsigmond , szerk. , Erdélyi okmánytár , II. k. 1301-1339 , Budapest , , 2004
Jakó Zsigmond , szerk. , Erdélyi okmánytár. Oklevelek és más irásos emlékek Erdély történetéhez , I. 1023-1300 , Bp , , 1997
Jakó Zsigmond , Irás, könyv, értelmiség , Bukarest , , 1977
Jakó Zsigmond , Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez , Bp , , 1997
Jancsó Benedek , A román irredentista mozgalmak története , Máriabesönyő-Gödöllő , , 2004
Jancsó Benedek , Erdély története , Bp , , 2001
Jankovics József , szerk. , Bethlen Mihály útinaplója (1691-1695) , Bp , , 1981
Jaschik Álmos , A könyvkötő-mesterség , Bp , , 1922(2002)
Jászi Oszkár , A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés , Bp , , 1986
Jászi Oszkár , Mult és jövő határán , Bp , , 1918
Jehuda Don , A magyarországi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete a 19-20. században. Tanulmányok , Bp. , MTA Judaisztikai Kutatóközpont , 2006
Jeney-Tóth Annamária , Mives emberek a kincses Kolozsvárott. Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron , Kolozsvár , , 2004
Jócsik Lajos , Hazatérés tájékozódás , Pécs , , 1942
Jókai Mór , Cikkek a forradalom évéből , Jókai Mór munkái 38. k. , Bp , , 1994
Jókai Mór , Emléksorok 1848-1849-ből, Egy bujdosó naplója , Jókai Mór munkái 37. k. , Bp , , 1994
Jókai Mór , Erdély aranykora (1851). Jókai Mór összes művei , Bp , , 1962
Jókai Mór , Rab Ráby (Jókai Mór válogatott művei) , Budapest , Kossuth Kiadó , 2009
Jókai Mór , , Az arany ember , Jókai Mór válogatott művei 15. , Budapest , Kossuth Kiadó , 2009
Jókai Mór , , A kőszívű ember fiai , Jókai Mór válogatott művei 9. , Budapest , Kossuth Kiadó , 2008
Jókai Mór , , Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és útleírásai (1888-1891) , Jókai Mór összes művei , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1967
Jordáky Lajos , A román nemzeti párt megalakulása , Bp , , 1974
K. Lengyel Zsolt , A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez , Csikszereda , Pro-Print Könyvkiadó , 2007
Kaiser Ferenc , A magyar királyi csendőrség története a két világháború között , Pécs , , 2002
Kaján Imre , szerk. , Dokumentumok az 1838-as pest-budai árviz történetéből , Bp , , 1988
Káldy-Nagy Gyula , szerk. , A budai szandzsák 1546-1590. évi összeirásai , Budapest , , 1985
Káldy-Nagy Gyula , szerk. , A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeirása , Szeged , , 2000
Káldy-Nagy Gyula , szerk. , A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi össeirása , Békéscsaba , , 1982
Kállai Ernő , ed. , The Gipsys / the Roma in Hungarian Society , Budapest , Teleki László Foundation , 2002
Kállai Ernő , , Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon , Budapest , Gondolat / MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet , 2005
Kállay István , A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-1848 , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1980
Kállay István , A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848 , Bp , , 1989
Kállay István , Szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában , Bp , , 1972
Kállay István , Városi biráskodás Magyarországon 1686-1848 , Bp , , 1996
Kalmár I. György , Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon (1900-1914) , Bp , , 1976
Kalmár János , Magyarország története a 16-18. században , Bp , , 1990
Kálnoky Nathalie , A nemes székely nemzet konstitúciói és privilégiumai. Egy szokásrendszer meggyökerezése és fennmaradása a középkori Erdélyben , Csíkszereda , Pallas-Akadémiai Könyvkiadó , 2007
Kamody Miklós , A Rákóczi-szabadságharc postája (Válogatott iratok) , Vaja , Vay Ádám Múzeum Baráti Köre , 1981
Kántor Klára , szerk. , Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , I. k. 1638-1702 , Esztergom , , 1999
Kántor Klára , szerk. , Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , II. 1710-1723 , Esztergom , , 2003
Kapiller Imre , szerk. , Gazdaságtörténeti tamulmányok. Zalai gyűjtemény 34. , Zalaegerszeg , , 1993
Kaposi Zoltán , Pilkhoffer Mónika szerk., , A Pécs gazdasága és társadalma a 18-20. században és a Pécs évszázadai című, 2005. évi konferenciák válogatott előadásai , Tanulmányok Pécs Történetéből 19. , Pécs , Pécs Története Alapítvány , 2007
Kaposi Zoltán , Vonyó József szerk., , A 2006. és 2007. évi Előadások Pécs történetéből c. Konferenciák válogatott előadásai , Tanulmányok Pécs Történetéből 20. , Pécs , Pécs Története Alapítvány , 2009
Kaposi Zoltán , Uradalmi gazdaság és társadalom a 18-19. században , Bp-Pécs , , 2000
Kapronczay Károly , Fejezetek 125 év magyar egészségügyének történetéből , Bp , , 2001
Karácsony Sándor , A Magyarország, mint idegenforgalmi probléma , Bp , , 1941
Karácsonyi János , A székelyek eredete és Erdélybe való települése , Máriabesenyő/Gödöllő , Attraktor , 2010(1905)
Kardos József , A szent korona és a szentkoronaeszme története , Bp , , 1992
Kármán József , A nemzet csinositása , Bp , , 1981
Kárpáti Endre , A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából , Bp , , 1979
Karsai László , , A cigánykérdés Magyarországon 1919-1945. Út a cigány Holokausthoz , s.l. , Cserépfalvi Könyvkiadó , 1992
Katona Ferenc , szerk. , A debreceni szinészet története , Db , , 1976
Katona Imre , Habánok Magyarországon , Budapest , Gesta Könyvkiadó , 2001
Katzburg Nathaniel , Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 , Bp , , 2002
Kecskeméti Károly , Magyar liberalizmus 1790-1848 , Budapest , Argumentum Kiadó , 2008
Kelecsényi László , Mozizó Budapest. 111 év a pest-budai mozgókban , Budapest , Holnap Kiadó , 2008
Kelemen István , Sopron vármegyei jobbágyvégrendeletek a XVIII. Század elejétől 1848-ig Győr , Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok igazgatósága , 2008
Kelényi György , A királyi udvar építései Pest-Budán a XVIII. Században. Hatalom és reprezentáció; a hivatalos építészet formaváltozásai Bp. , Akadémiai Kiadó , 2005
Keleti Ferenc , Lakatos Ernő, Makkai László szerk. , Pest megye múltjából. Tanulmányok , Bp , , 1965
Kemény G. Gábor , szerk. , Iratok a nemzetisági kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában , V. k. 1906-1913 , Budapest , , 1971
Kemény G. Gábor , szerk. , Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában , VI. 1913-1914 , Bp. , , 1985
Kemény István , et al. , A magyarországi cigányság 1971-2003 , Bp , , 2004
Kemény Zsigmond , Korkívánatok. Publicisztikai írások 1837-1846 , Kemény Zsigmond művei , Bp. , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1983
Kemény Zsigmond , Zord idő. Regény , Kemény Zsigmond művei , Bp. , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1968
Kemény Zsigmond , Változatok a történelemre. Korteskedés és ellenszerei. Forradalom után. Még egy szó a forradalom után , Kemény Zsigmond művei , Bp. , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1982
Kemény Zsigmond , Gyulai Pál, I-II. , Kemény Zsigmond művei , Bp. , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1967
Kemény Zsigmond , A mohácsi veszedelem okairól , Bp. , Magvető Könyvkiadó , 1983
Kemény G. Gábor , szerk. , Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában , VII.(1914-1916) , Bp , , 1999
Kende János , A Magyarországi szociáldemokrata párt nemzetiségi politikája 1903-1919 , Bp , , 1973
Kenyeres István , Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2008
Kerényi B. Eszter , Báró Sina Simon , Bp. , , 2007
Keresztes Enikő , Szabó József János , Székely határőrballada. Bákay Vilma naplója , Bp. , , 2005
Király Péter , ed. , Typographia universitatis hungariae Budae 1777-1848 , Bp , , 1983
Kis András , et al. Szerk. , Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára , Kolozsvár , Erdélyi Múzeum-egyesület , 1999
Kis András , szerk. , Varga Katalin pere , Bukarest , , 1980
Kiss András , szerk. , Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák , Kolozsvár , , 2004
Kiss András , Más források - más értelmezések , Marosvásárhely , , 2003
Kiss Anita , Schramek László Péter , Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái , Kiegészitúkötet: 1625-1715.1728 , Bp. , , 2006
Kiss Endre , Szhőner Alfréd, Staller Tamás szerk., , Korsakok, irányzatok, életművek. Tanulmányok a közép- és kelet-európai felvilágosodásról , Magyar Zsidó Szemle Könyvek 2. , Bp. , Magyar Zsidó Szemle , 2010
Kiss Gábor Ferenc , et al. szerk. , A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében , Szeged , , 2003
Kiss József , A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején. , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1979
Kiss József , A pesti invalidus ház jászkunsági földesurasága 1731-1745 , Bp , , 1992
Kiss József , Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a milleniumig (1867-1895) , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1968
Kiss Z. Géza , A Dráva-völgy magyar-horvát etnikai csoportjai egy társadalomtörténész szemével (1664-1849) , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1990-91
Kiss Z. Géza , Úriszéki adalékok a vajszlói uradalom jobbgyainak mindennapjaihoz , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1989
Klaniczay Tibor , szerk. , Janus Pannonius. Magyarországi humanisták , Bp , , 1982
Klapka György , Emlékeimből , Bp , , 1986
Kleb Béla , Eger múltja a jelenben. A város alatti üregek településtörténeti és épitésföldtani vizsgálata , Budapest , Eger Városi Tanács , 1978
Kleinschmidt Harald , A nemzetközi kapcsolatok története , Bp , , 2000
Klement Judit , Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19-20. században , Budapest , Holnap Kiadó , 2010
Klusch Horst , Az erdélyi szászok betelepedéséről , Kolozsvár , Kriterion , 2009
Kocsis Gyula , A Jászság társadalma, népessége, gazdálkodása a XVI-XVII. században , Bp , , 2005
Kókay György , szerk. , A magyar sajtó története , I, II(1,2) , Bp , , 1979
Kókay György , szerk. , Magyar Hirmondó. Az első magyar nyelvű újság. Válogatás , Bp. , , 1981
Köllő Károly , forditotta es jegyezetekkel ellátta , Supplex Libellus Valachorum , Bukarest , , 1971
Kolosi Tamás , et al. szerk. , Társadalmi riport 1998 , Bp , , 1998
Kolosi Tamás , et al. szerk. , Társadalmi riport 2000 , Bp , , 2000
Kolosi Tamás , et al. szerk. , Társadalmi riport 2004 , Bp , , 2004
Kolosi Tamás , Tóth István György, Vukovich György , Társadalmi riport 2002 , Budapest , , 2002
Kolosi Tamás , Tóth István György, Vukovich György , Társadalmi riport 2006 , Budapest , , 2006
Komoróczy Géza , Meddig él egy nemzet. A nemzet történeti látószöge , Pozsony , Kalligram , 2011
Komoróczy György , Városigazgatás Debrecenben 1848-ig , Db , , 1969
Koncsol László , Egyházlátogatások és közgyűlések. A Komáromi Református Egyházmegye Canonica Visitatiói és közgyűlései (1833-1838) , Pozsony , Kalligram , 2009
Kontler László , szerk. , Túlélők. Elitek és társadalmi változás az újkori Európában , Bp , , 1993
Köpeczi Béla , et al. , II. Rákóczi Ferenc , Bp , , 2004
Köpeczi Béla , R. Várkonyi Ágnes , Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról , I-II. , Bp , , 1973
Köpeczi Béla , szerk. , II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai / Mémoires du Prince Francois II. Rákóczi , Bp , , 1978
Köpeczi Béla , szerk. , II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei , Bp , , 1958
Köpeczi Béla , szerk. , Rákóczi-tanulmányok , Bp , , 1980
Köpeczi Béla , Függetlenség és haladás. Politikai gondolkodás a régi magyar függetlenségi harcok századaiban , Bp , , 1977
Köpeczi Béla , Rákóczi útjain , Bp , , 2004
Köpeczi Béla , Restitutio Transzlvaniae 1712 , Bp. , , 1993
Köpeczi Béla , Tanulmányok a kuruc szabadságharcok történetéből , Bp , , 2004
Kopreda Dezső , Mit kell tudni Romániáról? , Bp , , 1979
Koréh Endre , "Erdélyért" A székely hadosztály és dandár története 1918-1919 , I-II. kötet egyebe , Bp , , 2000
Körmendy Lajos , szerk. , Levéltári kézikönyv , Budapest , Osiris Kiadó / Magyar Országos Levéltár , 2009
Koroknai Ákos , Gazdasági és társadalmi viszonyok a dunai és a tiszai határőrvidéken a XVIII. század elején , Bp , , 1974
Kós Károly , Szentimrei Judit, Nagy Jenő, F. Halay Hajnal, Furu Árpád, , Torockói Népművészet , Második kiadás , Kolozsvár , Kriterion , 2010
Kósa László , Fürdőélet a monarchiában , Bp , , 1999
Kósa László , Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920) , Bp , , 1998
Kosáry Domokos , szerk. , Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések , Budapst , Osiris/Magyar Országos Levéltár , 2008
Kosáry Domokos , szerk. , Budapest története , I-V. k. , Bp , ,
Kosáry Domokos , szerk. , Pest megye monográfia , I/2. , Bp , , 2001
Kosáry Domokos , A felvilágosodás Európában és Magyarországon , Budapest , MTA Történettudományi Intézete , 1987
Kosáry Domokos , A történelem veszedelmei , Bp , , 1987
Kosáry Domokos , Kossuth Lajos a Reformkorban , Bp , , 2002
Kosáry Domokos , Művelődés a XVIII. századi Magyarországon , Bp , , 1980
Kosáry Domokos , Széchenyi Döblingben , Bp , , 1981
Kosáry Domokos , Újjáépités és polgárosodás 1711-1867 , Bp , , 2001
Kossuth Lajos , Irások és beszédek 1848-1848-ből , Bp , , 1987
Kossuth Lajos , Javaslat. Magyar Ország jövő politicai szervezetét illetőleg - tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldására , Bp. , , 1994
Kovách Géza , szerk. , Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. Kordokumentumok az erdélyi falu életéből 1771-1848 , Bukarest , , 1971
Kovách Géza , szerk. , Magyar történetirók Avram Iancuról , Bukarest , , 1972
Kovács András , szerk. , Gyulafehérvár város jegyzőkönyvei , Kolozsvár , , 1998
Kovács Béla , szerk. , Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összirása , I-III. , Eger , , 2002, 2003
Kovács Béla , szerk. , Dézsmajegyzékek. Heves- és Külső-Szolnok vármegye , 1. 1548 , Eger , , 1981
Kovács Béla , szerk. , Dézsmajegyzékek. Heves- és Külső-Szolnok vármegye , 2. 1549 , Eger , , 1988
Kovács Endre , A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon , Bp , , 1959
Kovács I. Gábor , Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődés-szociológiai vizsgálata , Bp. , , 1989
Kovács József László , Losonci Miklós , Ráckevei műemlékekk , Ráckeve , , 1968
Kovács László , szerk. , Az Erdélyi Helikon iróinak anthologiája 1924-1934 , Kolozsvár , , 1934
Kovács Sándor Iván , szerk. , Zrinyi Miklós összes művei , Bp , , 2003
Kővágó László , A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. 1918-1948 , Bp. , , 1985
Kovalcsik Katalin , , Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése , Európai cigány népzene 3. , Budapest , MTA Zenetudományi Intézet , 1992
Kovávs Ilona , szerk. , II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. A magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig , Bp , , 2004
Kövér György , A felhalmozás ive , Bp , , 2002
Kövér György , A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek , Budapest , Orisis , 2011
Kövér György , Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete 1848-1914 , Bp , , 1982
Kövér György , Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig , Bp , , 2006
Kozári Monika , A dualista rendszer (1867-1918) , Bp , , 2005
Kozári Monika , Tisza Kálmán és kormányzati rendszere , Budapest , , 2003
Kozma István , et al. szerk. , Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében , Bp , , 2004
Kraus Georg , Erdélyi Krónika 1608-1665 , Csíkszereda , Pro Print , 2008
Krausz Tamás , Szigeti Péter szerk. , Államszocializmus. Értelmezések-viták-tanulságok , Budapest , L'Harmattan , 2007
Kristó Gyula , szerk. , Államalapitás, társadalom, művelődés , Bp , , 2001
Kristó Gyula , szerk. , Szeged története , 1-4. k. , Szeged , , 1983-92
Kristó Gyula , A feudalidális széttagolódás Magyarországon , Bp , , 1979
Kristó Gyula , A korai Erdély (895-1324) , Szeged , , 2002
Kristó Gyula , A magyar állam megszületése , Szeged , , 1995
Kristó Gyula , A magyar nemzet megszületése , Szeged , , 1997
Kristó Gyula , A székelyek eredete , Bp , , 2002
Kristó Gyula , A vármegyék kialakulása Magyarországon , Bp , , 1988
Kristó Gyula , Árpád fejedelemtől Géza fejedelemig. 20 tanulmány a 10. századi magyar történelemről , Bp , , 2002
Kristó Gyula , Az Aranybullák évszázada , Budapest , Gondolat , 1976
Kristó Gyula , Early Transylvania (895-1324) , Bp , Lucidus , 2003
Kristó Gyula , Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon , Budapest , Osiris Kiadó , 2002
Kristó Gyula , Magyarország története 895-1301 , Bp. , , 2006
Kubinyi András , Tanulmányok Budapest középkori történetéről , I-II. , Budapest , Budapest Fővárosi Levéltáár , 2009
Kubinyi Lajos , Viszonyaink és teendőnk vagyis: azon okok melyek köz nemzeti kifejlődésünket gátolják, és azon elvek és intézmények melyek ezt előmozditanák , Bp , , 1988(1866)
Kujbusné Mecsei Éva , szerk. , Pro memoria. Nyiregyházi összeirások (1752-1850) (Forrásválogatás) , Nyiregyháza , , 2003
Kujbusné Mecsei Éva , Nyiregyháza önkormányzata (1753-1848) , Nyiregyháza , , 2003
Kulcsár Krisztina , II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban 1768-1773 , Bp , , 2004
Kulcsár Péter , szerk. , Humanista történetirók , Bp , , 1977
Kulcsár Péter , Humanista történetírás Magyarországon (Tanulmányok) , Budapest , Lucidus Kiadó , 2008
Kulcsár Péter , Kapisztrán János , Budapest , Gondolat , 1987
Künstlerné Virág Éva , szerk. , Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1635-1640 , II/2 , Nyiregyháza , , 1997
Kürti Béla , Tallózás a ceglédi sport múltjában , Cegléd , , é. n.
Kürti László , The remote borderland , NY , , 2001
Labádi Lajos , Szentes város közigazgatása és politikai élete 1849-1918 , Szeged , , 1995
Lackó Mihály , Széchenyi és Kossuth vitája , Bp , , 1977
Lackó Miklós , szerk. , A két világháború közötti Magyarországról , Bp , , 1984
Lackó Miklós , szerk. , A két világháború közötti Magyarországról , Bp , , 1984
Lackó Miklós , Válságok - választások. Történeti tanulmányok a két háború közötti Magyarországról , Budapest , , 1975
Lajtai László , Nemzetkép az iskolai történelem-oktatásban 1777-1848 , Pécs-Bp , , 2004
Laki Mihály , Szalai Júlia , Vállalkozók vagy polgárok? , Budapest , , 2004
Lakner Judit , Halál a századfordulón , Budapest , MTA Történettudományi Intézete , 1993
Lakos Ágnes , összeállitotta , A Pest megyei levéltár fond- és állagjegyzéke , Bp. , , 1998
Lakos János , A Magyar Országos Levéltár története , Budapest , Magyar Országos Levéltár , 2006
László János , A bukovinában élő(élt) magyarság és kirajzásainak története 1762-1914-ig az első világháború kitöréséig , Kolozsvár , , 2005
Lázár Balázs , sajtó alá rendezte , A Magyar Királyi Nemesi felkelés 1809. évi szabályzatai. Korabeli katonai szótárral , Budapest , Nap Kiadó , 2009
Lázár György , Visszaemlékezés a nagy árviz napjaira , Szeged , , 1909
Lázár István , Transylvania: A Short History , Bp , , 1997
Lederer Emma , A feudalizmus kialakulása Magyarországon , Bp , , 1959
Lenkei Júlia , szerk. , Deák Ferenc, a liberális politikus (A Zalaegerszegi Liberális Klub konferenciája, 1993. szeptember) , Budapest , T-Twins Kiadó , 1994
Link Dóra , szerk. , Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1714-1717 , Szekszárd , , 2004
Lipták Dorottya , Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bécs-Budapset-Prága , Bp , , 2002
Liszt Ferenc , A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon , Pest , , 1861
Litván György , szerk. , Jászi Oszkár naplója. 1919-1923 , Bp. , , 2001
Lőte Louis L. , ed. , Tranylvania and the Theory of Daco-Roman-Rumanian Continuity , Cleveland , , 1980
Lovas Márton , Mi történt Budapesten október 23-tól november 4-ig , Bp , , 1957
Ludvigh János , L'Autriche et la diète de Hongrie , Bruxelles/Leipzig/Paris(reprint) , , 1861(2005)
Lukács István , A megváltozó Mátyás király. Szineváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban , Bp , , 2001
Lukács Lajos , Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 1849-1867 , Bp , , 1955
Lukinich Imre , szerk. , II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és okirattára , 1. k. , Bp , , 1935
M. Antalóczy Ildikó , Bűnözés és büntetés Debrecenben a XVIII. század közepén , Db , , 2001
M. Kir. Testnevelési főiskola , összeállitotta , A mindennapos félórás testnevelés I. számú mintagyakorlatai , Bp , , 1942
Madách Imre , Országgyűlés , Bp , , 1987
Madas Edit , Monok István , A könyvkultúra Magyarországon. A kezdetektől 1800-ig , Budapest , , 2003
Maday Pál , Az 1735. évi békésszentandrási parasztfelkelés , Békésszentandrás , , 1960
Magyar Zoltán , Rákóczi a néphagyományban. Rákóczi és a kuruc kor mondavilág , Bp , , 2000
Magyar Zoltán , Szent István a néphagyományban , Bp , , 2000
Magyari András , Rákóczi és az erdélyi kurucmozgalom , Csikszereda , , 2003
Magyari István , Az országokban való sok romlásoknak okairól , Bp , , 1979
Major Dezső , Az őrs megteremtése (Cserkészőrsvezetők könyve I. rész) / Az őrs élete (Cserkészőrsvezetők könyve II. rész) , Bp , , 1931
Makkai Béla , Végvár vagy hidfő? Az idegenben élő magyarság nemzeti gondozása Horváthországban és Bosznia-Hercegovinában , Bp , , 2003
Makkai László , szerk. , Bethlen Gábor emlékezete , Bp , , 1980
Makkai László , szerk. , Bethlen Gábor krónikásai. Krónikák, emlékiraok, naplók a nagy fejedelemről , Bp , , 1980
Makkai László , szerk., , Fejezetek a magyar mérésügy történetéből Bp. , Közgazdasági és jogi könyvkiadó , 1959
Makkai László , szerk., , I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631-1648) Bp. , Akadémiai Kiadó , 1954
Makkai László , A felső-tiszavidéki parasztfelkelés 1631-32 , Budapest , Művelt nép kiadó , 1954
Makkai László , A kuruc nemzeti összefogás előzményei (Népi felkelések Felső-Magyarországon 1630-32-ben) , Bp , , 1956
Makkai László , A magyarországi gályarab prédikátorok emlékezete , Bp , , 1976
Makkai László , Magyar-román közös múlt , Bp ? , , 1989
Makkai László , Tündérország. Erdély története, földje, népe , Bp , , é. n.
Makkai Sándor , Magunk reviziója , Csikszereda , , 1998(1931)
Maksay Ferenc , A Magyar Kamara archivuma , Budapest , Magyar Országos Levéltár , 1992
Mályusz Elemér , A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2005
Mályusz Elemér , A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus , Máriabesenyő/Gödöllő , , 2006
Mályusz Elemér , Az erdélyi magyar társadalom a középkorban , Budapest , MTA Történettudományi Intézete , 1988
Mályusz Elemér , Egyházi társadalom a középkori Magyarországon , Budapest , Műszaki Kiadó , 2007
Mályusz Elemér , Királyi kancellária és krónikairás a középkori Magyarországon , Bp , , 1973
Mályusz Elemér , Klió szolgálatában , Bp. , , 2003
Mályusz Elemér , Magyarország története a felvilágosodás korában , Bp , , 2002
Mályusz Elemér , Turóc megye kialakulása , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2005
Mályusz Elemér , Zsigmond király uralma Magyarországon , Bp , , 1984
Manga János , Palócföld , Bp , , 1979
Márai Sándor , Ajándék a végzettől. A Felvidék és Erdély visszacsatolása , Bp , , 2004
Marczali Henrik , Mária Terézia ls kora. Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig 1711-1815 , Budapest , Laud Kiadó , 1999(1898)
Markó Ilona , II. József és az erdélyi szászok , Bp. , , 1940
Marosi Ildikó , szerk. , A Helikon és az erdélyi szépmives céh levelesládája (1924-1944) , I-II. , Bukarest , , 1980
Marsili Luigi Ferdinando , A magyar királyság történetének kivonata , Máriabesnyő / Gödöllő , Attraktor , 2009
Máthé Gábor , A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867-1875 , Bp , , 1982
Matussné Lendvai Márta , et al. szerk. , Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros fényképekben , Dunaújváros , , 2005
Matussné Lendvai Márta , Sztálinvárosi nők , Székesfehérvár , , 2005
Mécs Alajos , Az ismeretlen Janpán , Bp , , én.(1942?)
Mécs Alajos , Mit kell tudni a japániakról , Bp , , é. n.
Medgyesi Pál , Erdély romlásának okairól , Bp , , 1984
Mercz Árpád , A boroshordó , Bp , , 2000
Mérei Gyula , Magyar iparfejlődés 1790-1848 , Bp , , 1951
Mérei Gyula , Mezőgazdaság és agrártársadalom Magyarországon 1790-1848 , Bp , , 1948
Mérei Gyula , Munkásmozgalmak 1848-49 , Bp , , é. n.
Mészáros Kálmán , szerk., , Egy felső-magyarországi köznemesi uradalom a XVII. Század közepén. Ibrányi Ferenc urbáriuma (1656) Nyíregyháza , Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár , 2010
Mezey Barna , szerk. , A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény , Bp , , 2000
Mezey Barna , szerk. , Magyar alkotmánytörténet , Budapest , Osiris Kiadó , 2003
Mezey Barna , Régi idők tömlöcei. Büntetések, börtönök, bakók , Budapest , Rubicon-Könyvek , 2010
Mezősiné Kozák Éva , Hollókő , Bp , , ?
Mihelics Vid , Keresztényszocializmus , Budapest , , 1933
Mikó Imre , Az Erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés , Csikszereda , , 1998
Mikó Imre , Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. dec. 1-től 1940. aug. 30-ig , Bp , , 1941
Mikoss Éva , Árpád pajza. A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII-XIX. Században , Budapest , L'Harmattan , 2010
Mikszáth Kálmán , A fekete város , Mikszáth Kálmán összes művei 22-23. k. , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1961
Mikszáth Kálmán , A Noszty fiú esete Tóth Marival , Mikszáth Kálmán összes művei 20-21. k. , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1961
Milei György , szerk. , Kun Béláról. Tanulmányok , Budapest , , 1988
Millefer Felix , Geshichte des Schulwesens in der Banater Milliär-Grenze. 1764-1876 , Wrschaß , , 1939
Miskei Antal , Ráckeve története I. Ráckeve története a kezdetektől 1848-ig , Ráckeve , , 2003
Miskolczy Ambrus , szerk. , Egyház és forradalom. A köröskisjenői ortodox román egyházi zsinat , Bp , , 1991
Miskolczy Ambrus , szerk. , Judaica & hungarica. A zsidó, magyar és román művelődési és politikai kölcsönhatások történetéből , Bp. , , 1993
Miskolczy Ambrus , A brassói román levantei kereskedőpolgárság kelet-nyugati közvetitő szerepe (1780-1860) , Bp , , 1987
Miskolczy Ambrus , A felvilágosodás és a liberalizmus között. Folyamatosság vagy megszakítottság? Egy magyar történészvita anatómiája , Budapest , Lucidus Kiadó , 2007
Miskolczy Ambrus , A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről" 1790-1849 , Budapest , Napvilág Kiadó , 2006
Miskolczy Ambrus , Egyház és forradalom. A köröskisjenői ortodox román egyházi zsinat 1849 , Bp , , 1991
Miskolczy Ambrus , Határjárás a Román-magyar közös múltban , Bp , , 2004
Miskolczy Ambrus , Horn Ede(1825-1875). A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén , Máriabesnyő/Gödöllő , Attraktor , 2007
Miskolczy Ambrus , Kazinczy Ferenc útja a nyelvújitástól a politikai megújulásig , I-II. , Bp , Lucidus kiadó , 2009
Miskolczy Ambrus , Románok a történeti Magyarországon , Bp , , 2005
Mitu Sorin , National Identity of Romanians in Transylvania , Bp/NY , , 2001
Mocsáry Antal , Nemes Nógrád vármegyének Históriai, Geographiai és Statistikai Esmértetése , I-IV. (Hasonmás 2 kötetben) , Kecskemét , , 1982(eredetileg Pesten 1820)
Mocsáry Lajos , Nemzetiség , Pest , Ráth Mór , 1858(1987)
Mód Aladár , et al. , Forradalm és szabadságharc 1848-1849 , Bp , , 1948
Módy György , szerk. , A hajdúk a magyar történelemben , I. , Db , , 1969
Mohay András , szerk. , Újgörög-magyar kéziszótár , Bp. , , 1988
Möller János , Az Europai Manufaktúrák és Fábrikák Mesterség Miveik , Pest , , 1818
Molnár András , szerk. , "Javitva változtatni" Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai , Zalaegerszeg , , 2000
Molnár András , szerk. , "Tekintetes karok és rendek!" Zala megye országgyűlési követutasitásai és követjelentései 1825-1848 , Zalaegerszeg , , 2003
Molnár András , szerk. , Almálisok. Nemesi cimereslevelek a Zala megyei levéltár gyűjteményéből, 1477-1898 , Zalaegerszeg , , 2004
Molnár András , szerk. , Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, irásai , Zalaegerszeg , , 1998
Molnár András , szerk. , Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből , Zalaegerszeg , , 2006
Molnár András , szerk. , Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873 , Zalaegerszeg , , 2004
Molnár András , A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdet évei 1803-1833 , Bp , , 2003
Molnár András , Batthyány Lajos a reformkorban , Zalaegerszeg , , 1996
Molnár Antal , Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán , Budapest , Budapest Fővárosi Levéltáár , 2009
Molnár Antal , Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században , Bp , , 2005
Molnár Erik , Ránki György szerk. , Válogatott tanulmányok , Bp , , 1969
Molnár Judit , szerk. , A Holokauszt Magyarországon európai perspektivában , Bp , , 2005
Monok István , Ötvös Péter szerk. , Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert , Szeged , , 1998
Móricz Lajos , A katonai nevelés időszerű kérdései , Bp. , , 1962
Móricz Zsigmond , A magyarság rendeltetése , Bp , , 2004
Móricz Zsigmond , Erdély , Bp , , 1979
Móricz Zsigmond , Légy jó mindhahálig , Bp , , 1960
Móricz Zsigmond , Rózsa Sándor , Bp , , 1959
Mucsi Ferenc , Székely Gábor szerk. , Kun Béla /1886-1939/ Nemzetközi tudományos ülésszak, 1986. február 11-12. , Budapest , , 1987
N. Bartha Károly , A debreceni gubacsapó céh , Db , , 1939
N. László Endre , A dunai aranymosás / Aranymosó cigányok a Kárpát-mendencében , Bp , , 2001
Nagy Attila , Péterfi Rita szerk., , Hídszerepek. Cigány integrációs kérdések , Budapest , Gondolat Kiadó / Országos Széchényi Könyvtár , 2008
Nagy Attila , A láthatatlan Debrecen , Db , , 1999
Nagy György , Eszmék, intézmények, ideológiák Erdélyben , Kolozsvár , , 1999
Nagy Imre Gábor , Névmagyarositási törekvések a dualizmus kori Pécsett és Baranyában 1867-1895 , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1990-91
Nagy István , F. Kiss Erzsébet , A Magyar Kamara és egyéb kincstári szervek , Budapest , Magyar Országos Levéltár , 1995
Nagy József , Eger története , Budapest , Gondolat , 1978
Nagy Lajos , A bólyi batthány uradalomban élő nemzetiségek az úrbéri rendezés előtt , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1982
Nagy László , Nyakas Miklós , Hajdútisztesség tüköre , Hajdúböszörmény , , 2001
Nagy László , A rossz hirű Báthoryak , Bp , , 1984
Nagy László , Az erős fekete bég. Nádasdy Ferenc , Debrecen , Zrínyi Katonai Kiadó , 1987
Nagy László , Erdélyi boszorkányperek , Bp , , 1988
Nagy Levente , Zrinyi és Erdély. A költő Zrinyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel , Bp , , 2003
Nagy Mihály Zoltán , et all. szerk. , Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember- 1945. március) , Kolozsvár-Csikszereda , , 2004
Nagy Pál , ed. , Hargitán innen-Hargitán túl. Székely népi humor , Bp. , , 2003
Nagy Pál , Cigányperek a Dél-Dunántúlon 1796-1847 , Szekszárd , Romológiai Kuatóintézet , 2001
Nagy Zsuzsa , szerk. , Fél évszázad krónikása (Adalékok az 50 éves Hajdú-bihari Napló és elődjei történetéhez , Db , , 1994
Nemes Dezső , et al. szerk. , A magyar forradalmi munkásmozgalom története , I-III. k. , Budapest , , 1966-70
Nemes Dezső , Karsai Elek szerk. , Az ellenforradalmi rendszer gazdasági helyzete és politikája Magyarországon 1924-1926 , Budapest , , 1959
Nemes Dezső , A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van... , Budapest , , 1981
Nemes Dezső , Az ellenforradalom története Magyarországon 1919-1920 , Budapest , , 1962
Nemes Dezső , Forradalmak és tanácsköztársaság Magyarországon, 1918-1919 , Budapest , , 1979
Nemes Lajos , Eger város önkormányzata 1687-1848 , Eger , , 2001
Nemeskürty István , szerk. , Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei , Bp , , 1980
Nemeskürty István , Mi magyarok. A magyar történelem az igaz krónika rendje szerint , Bp , , 1993
Németh Györgyi , szerk. , Manufaktúrák Magyarországon II. Industoria et societas. Manufakrúrák és kora tőkés ipari kisvállalkozások. Sátoraljaújhely, 1991. október 3-4. , Miskolc , , 1994
Németh Györgyi , Veres László szerk. , Manufaktúrák Magyarországon , I. , Miskolc , , 1989
Németh Györgyi , Veres László szerk. , Manufaktúrák Magyarországon , I. kiegészitő kötet , Miskolc , , 1991
Németh László , A magyar élet antinómiai , Bp , , 2002
Németh Miklós Attila , Kettős Kereszt avagy a gárdajelenség , Budapest , Masszi Kiadó , 2008
Niederhauser Emil , A jobbágyfelszabaditás Kelet-Európában , Bp , , 1962
Niederhauser Emil , A nemzeti megújulása mozgalmak Kelet-Európában , Bp , , 1977
Niederhauser Emil , A nemzeti megújulása mozgalmak Kelet-Európában , Bp , , 1977
Niederhauser Emil , A történetirás története Kelet-Európában , Bp , , 1995
Niederhauser Emil , Magyarország és Európa , Bp , , 2003
Niederhauser Emil , Merénylet Erzsébet királyné ellen , Bp , , 1985
Niederhauser Emil , Nemzet és kisebbség , Bp , , 2001
Niederhauser Emil , Nemzetek születése Kelet-Európában , Bp , , 1976
Novák László , Selmeczi László szerk. , Falvak, mezővárosok az Alföldön , Nagykőrös , , 1986
Novák László , "Hej, Nagykőrös hires város.." Nagykőrös története és néprajza a XIX. Század közepéig , I/1,2 , Nagykőrös , , 1994
Novák László , Mozsgó és vonzáskörzete településnéprajza a XVIII-XX. században , Db , , 1986
Novák László , Szabadszállás településnéprajzi viszonyai a XVIII-XIX. században , Db , , 1991
Novák László Ferenc , szerk., , Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön Nagykőrös , Pest megyei Múzeumok Igazgatósága , 2008
Novák László Ferencz , ed. , Mária Terézia úrbéri összeirása Pest-Pilis-Solt vármegyében , Nagykőrös , , 2005
Novák László Ferencz , ed. , Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. Században , Nagykőrös , , 2006
Nóvé Béla , szerk. , Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848/1849 , Bp , , 2000
Nyakas Miklós , A bihari kishajdú városok története , Db , , 2005
Nyakas Miklós , Hajdú vármegye létrejötte , Hajdúböszörmény , , 1983
Nyakas Miklós , Hajdúkerületi statútumok , Hajdúböszörmény , , 2003
Nyakas Miklós , Hajdúvárosok a magyar diétán 1792-1848 , Hajdúböszörmény , , 2002
Nyakas Miklós , Nánási Oláh Mihály hajdúkerületi főkapitány , Hajdúböszörmény , , 1987
Nyiri Sándor , A nagybirtok vallásügyi magatartása a 18. században , Bp , , 1941
Nyiri Sándor , A nagybirtok vallásügyi magatartása a 18. században , Bp. , , 1941
Ö. Kovács József , Szakál Aurél szerk. , Kiskunhalas története. 1. Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig , Kiskunhalas , , 2000
Ö. Kovács József , Szakál Aurél szerk. , Kiskunhalas története. 2. Tanulmányok Kiskunhalasról a 18-19. századból , Kiskunhalas , , 2001
Ö. Kovács József , Szakál Aurél szerk. , Kiskunhalas története. 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig , Kiskunhalas , , 2005
Oborni Teréz , Erdély fejedelmei , Pécs , , 2002
Oborni Teréz , Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt 1552-1556 , Bp , , 2002
Oborni Teréz , Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1597-1603 , Salgótarján , , 2001
Ódor Imre , A "politikai elit" a 18. századi Baranyában , "Baranya" különlenyomat , Pécs , , 1996-97
Ódor Imre , A magyar nemesi felkelés a kései feudalizmus korában , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1987/88
Ódor Imre , Baranya megye és a napoleóni háborúk kori nemesi felkelések , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1989
Ódor Imre , Baranya nemesi társadalma a francia háborúk korában , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1985-86
Ódor Imre , Nemesi társadalom a török hódoltság utáni Baranyában , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1990-91
Ohnsorge Szabó László , Kajner Péter, Ungvári Gábor , Fenntartható EU felé (?) Kritikai elemzés az Európai Unió és Magyarország környezetpolitikájáról , Budapest , , 2005
Oláh József , Az akasztó-vésztői uradalmak gazdálkodása a XIX-XX. század fordulóján , Bp , , 1974
Oláh Miklós , Fejezetek a szegedi várbörtön történetéből. Domus Carresterialis Szegediensis 1784-1832 , Szeged , Bába és Társai Kiadó , 2000
Oláh Tamás , Kossuth Lajos és Zemplén vármegye. Forráskiadvány , Miskolc , , 2002
Oplatka András , Széchenyi István , Budapest , Orisis , 2010
Ördög Ferenc , szerk. , Zala megye népességösszeirásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745-1771) , I-IV. + pót. , Zalaegerszeg , , 1991-98
Ormos Mária , A gazdasági világválság magyar visszahangja (1929-1936) , Budapest , , 2003
Ormos Mária , Padovától Trianonig 1918-1920 , Budapest , , 1984
Orosz István , Hagyományok és megújulás , Db , , 1995
Orosz István , Széchenyi és kortársai válogatott tanulmányok a reformkorról , Db , , 2000
Örsi Julianna , szerk. , Családok, familiák, nemzetségek. A vérségi kapcsolatok szerepe a változó társadalomban , Túrkeve , , 2003
Ortutay Gyula , szerk. , Magyar néprajzi lexikon , I-V. k. , Budapest , , 1977-1982
Ortutay Gyula , Rákóczi két népe , Budapest , , é. n.
Ostermayer Hieronymus , Erdély krónika 1520-1570. Dácia rövid krónikája 1143-1571 , Kolozsvár , , 2005
Osváth Andor , szerk. , Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék multja és jelene , Bp , , 1938
Oszipov , Treszkovszkij , A testnevelési munka megszervezése a járásokban. Útmutató a járási testnevelés szervezői részére , Bp , , 1951
Őze Sándor , Kovács Bálint szerk., , Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében , II. , Piliscsaba , Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK , 2007
Pach Zsigmond Pál , N. Kiss István , Gazdaságtörténet , I. Rész , Budapest , A Magyar Iparoktatási Főigazgató , 1947
Pach Zsigmond Pál , szerk. , Vita a magyarországi osztályküzdelmekről és függetlenségi harcról , Bp , , 1965
Pach Zsigmond Pál , szerk. , Vita a magyarországi osztályküzdelmekről és függetlenségi harcról , Bp , , 1965
Pach Zsigmond Pál , Az eredeti tőkefelhalmozás gyarmati korlátai Magyarországon 1848 előtt , Bp , , 1950
Pach Zsigmond Pál , Az eredeti tőkefelhalmozás gyarmati korlátai Magyarországon 1848 előtt , Budapest , Magyar Történelmi Társulat , 1950
Pach Zsigmond Pál , Magyarország és a levantei kereskedelem a XIV-XVII. században , Bp , , 1986
Pach Zsigmond Pál , Nyugati-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. Században , Budapest , Kossuth Könyvkiadó , 1963
Pach Zsigmond Pál , Szürkeposztó, szűrposztó, szűr , Bp. , , 2003
Pach Zsigmond Pál , Történelem és nemzettudat , Budapest , Kossuth Könyvkiadó , 1987
Paget John , Magyarország és Erdély , Bp , , én.(1985?)
Pajkossy Gábor , szerk. , Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény , Bp , , 2003
Pajkossy Gábor , Polgári átalakulás és nyilvánosság a magyar reformkorban , Bp , , 1991
Pál Judit , Fleisz János szerk. , Erdélyi várostörténeti tanulmányok , Csikszereda , , 2001
Pál Judit , Sipos Gábor szerk. , Emlékkönyv Egye Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára , Kolozsvár , Erdélyi Múzeum-egyesület , 2010
Pál Judit , Városfejlődés a Székelyföldön 1750-1914 , Csikszereda , , 2003
Pál Lajos , Vida István szerk. , Magyar-román kapcsolatok 1956. január -1958. január. Dokumentumok , Bp. , , 2004
Paládi-Kovács Attila , Ipari táj. Gyárak, bányák, műhelyek népe a 19-20. században , Bp , Akadémiai Kiadó , 2007
Pál-Antal Sándor , sajtó alá rendezte , Székely székek a 18. században. II. Udvarhelyszék 1700-1722 között , Marosvásárhely , Mentor Kiadó , 2009
Pál-Antal Sándor , Szabó Miklós szerk. , A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok , Marosvásárhely , , 1997
Pál-Antal Sándor , szerk. , Székely székek a 18. században. I. Marosszék 1701-1722 között , Marosvásárhely , Mentor Kiadó , 2007
Pál-Antal Sándor , szerk. , Székely székek a 18. században. III. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1701-1722 között , Marosvásárhely , Mentor Kiadó , 2009
Pál-Antal Sándor , A Székelyföld és városai , Marosvásárhely , , 2003
Pál-Antal Sándor , Maros-széki intézmények és pecsétjeik , Marosvásárhely , , 2004
Pál-Antal Sándor , Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig , Marosvásárhely , Mentor Kiadó , 2009
Pál-Antal Sándor , Székely önkormányzat-történet , Marosvásárhely , , 2002
Palasik Mária , szerk. , A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon , Budapest , Napvilág Kiadó , 2007
Pálffy Géza , A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században , Budapest , MTA történettudományi intézet , 2011
Pálmány Béla , szerk. , Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja , Bp , , 2002
Palotai Jenő , A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél , Doktori értekezés , , , 1980
Pamlényi Ervin , szerk. , A Századok repertóriuma 1867-1975 , Bp , , 1987
Pap József , Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a kiegyezésig , Szeged , , 2003
Pap Norbert , ed. , Tolna-A Rural Area in Central-Europe. Regional and Local Development in Tolna County, Hungary , Pécs , Lomart , 2007
Pap Norbert , szerk. , A Balatontól az Adriáig , Pécs , Lomart , 2006
Pápai Páriz Ferenc , Békességet magamnak, másoknak , Bukarest , , 1977
Papp István , A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása, vagy tudatos elitnevelési kisérlet? , Budapest , Napvilág Kiadó , 2008
Papp Izabella , Görög kereskedők a Jászkunságban , Szolnok , , 2004
Papp Klára , Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a XVIII. században , Db , , 1998
Pascu Ştefan , Victor Cheresteşiu ed. , Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările române c. Transilvania , Vol. II. 12-29 aprilie 1848 , Bucureşti , Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1979
Pascu Ştefan , Mit jelent Erdély? Az erdélyi civilizáció a román civilizáció keretében , Bukarest , , 1984
Pászka Imre , szerk. , Román eszmetörténet 1866-1945. Önismeret és modernizáció a román gondolkodásban , Bp , , 1994
Pásztor Cecilia , "... ahol a határ elválaszt" Trianon és következményei a Kárpát-medencében , Balassagyarmat , , 2002
Péter Katalin , A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet , Bp , , 1985
Péter Katalin , A magyar romlásának századában , Bp , , 1975
Péter Katalin , Esterházy Miklós , Bp , , 1985
Péter Katalin , Házasság a régi Magyarországon. 16-17. század , Budapest , L'Harmattan , 2008
Péter Katalin , Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból , Bp , , 1995
Petercsák Tivadar , szerk. , Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században , Eger , , 1997
Petercsák Tivadar , A közbirtokosság. Erdő- és legelőközösségek Észak-Magyarországon , Debrecen , Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke , 2008
Petercsák Tivadar , Nemesi és paraszti közbirtokosságok Heves megyében (XVIII-XX. század) , Eger , , 2003
Pik Katalin , A szociális munka története Magyarországon (1817-1990) , Bp , , 2004
Pirigyi István , A magyarországi görögkatolikusok története , I-II. , Nyiregyháza , , 1990
Piros Christa , szerk. , "Jégszakadás és Duna' kiáradása" Pest-Buda 1838. Kiállítási katalógus , Budapest , Budapesti Történeti Múzeum , 1988
Pischl Joseph , Párlatok készitése , Budapest , Agroinform Kiadó , 2004
Pócs Éva , szerk. , Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelitésben , Bp. , , 2004
Póczy Klára , Aquincum Budapest római kori történelmi városmagja , Bp , , 2004
Pók Judit , szerk. , Ugocsa vármegye leirása 1783-1785 , Nyiregyháza , , 1998
Pók Judit , szerk. , Ung vármegye leirása (1782-1784) , Nyiregyháza , , 2002
Pók Judit , Bereg vármegye katonai leirása. 1782-1785 , Nyiregyháza , , 1994
Pölöskei Ferenc , Ránki györgy szerk , A magyarországi polgári államrendszerek , Bp , , 1981
Pölöskei Ferenc , A magyar parlamentarizmus a századfordulón. Politikusok és intézmények , Bp. , , 2001
Pölöskei Ferenc , Deák Ferenc utolsó évei , Budapest , Éghajlat Kiadó , 2004
Pölöskei Ferenc , Horthy és hatalmi rendszere [1919-1920] , Bp , , 1977
Pomogáts Béla , Erdély hűségében. Tanulmányok és előadások , Csikszereda , , 2002
Pomogáts Béla , Erdélyi tetőn. Irodalomtörténeti tanulmányok , Csikszereda , , 2004
Pomogáts Béla , Kulcsok Erdélyhez , Csikszereda , , 2003
Pomogáts Béla , Transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája , Bp , , 1983
Pomogáts Béla , Változó Erdély , Bp , , 2001
Pomogyi László , Cigánykérdés és cigányügyo igazgatás a polgári Magyarországon , Bp , , 1995
Poór János , szerk. , A kora újkor története , Budapest , Osiris Kiadó , 2009
Poór János , Adók, katonák, országgyűlések 1796-1811/12 , Bp , , 2003
Poór János , Kényszerpályák nemzedéke 1795-1815 , Budapest , Gondolat , 1988
Popély Árpád , Štefan Šutaj, Szarka László szerk. , Beneš-Dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2007
Pósalaki János , Debrecen siralmas állapotának megvilágitása 1685-1696 , Db , , 1987
Potó János , Emlékművek, politika, közgondolkodás. Budapest köztéri emlékművei, 1945-1949. Igy épült a Sztálin-szobor, 1949-1953 , Bp , , 1989
Pótó János , Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika , Bp , , 2003
Prakfalvi Endre , Szücs György , Aszocreál Magyarországon , Budapest , Corvina , 2010
Preisich Gábor , Budapest városépitésének története. Buda visszaételétől a II. Világháború végéig , Bp. , ,
Prodan David , ed. , Urbariile Ţării Făgăraşului , Vol. II. 1651-168] , Bucureşti , Editura Academiei Republicii Socialiste România , 1976
Prónai Csaba , , Cigány világok Európában , Budapest , Nyitott Könyvműhely Kiadó , 2006
Pruzsinszky Sándor , Természetjog és politika a XVIII. Századi Magyarországon. Batthyány Alajostól Martinovicsig , Budapest , Napvilág Kiadó , 2001
Pukánszky Béla , Erdélyi szászok és magyarok , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2003
Pulyai János , Szatmári békesség , Budapest , Nap Kiadó , 2007
Puntigán József , Losonc. A város múltja és jelene Pozsony , Madách-Posonium , 2010
Purcsi Barna Gyula , A cigánykérdés "gyökeres és végleges megoldása" , Db , , 2004
Püski Levente , A Horty-rendszer (1919-1945) , Bp , , 2006
Pusztai-Popovits József , Román kultúr-ünnepélyek Észak-Erdélyben 1940-1943 , Pécs , , 1943
R. Várkonyi Ágnes , A fejedelem gyermekkora , Bp , Móra Ferenc Könyvkiadó , 1989
R. Várkonyi Ágnes , A pozitivista történetszemlélet a magyar történetirásban , I. k. A pozitivista történetszemlélet Európában és hazai értékelése, 1830-1945, II. k. A pozitivizmus gyökerei és kibontakozása Magyarországon 1830-1860 , Budapest , , 1973
R. Várkonyi Ágnes , Európa Zrinyije. Válogatott tanulmányok , Budapest , Argumentum , 2010
R. Várkonyi Ágnes , Török világ és magyar külpolitika Bp. , Magvető Könyvkiadó , 1975
R. Várkonyi Éva , , , ,
R. Várkonyi Ágnes , A királyi Magyarország 1541-1686 , Bp , , 1999
R. Várkonyi Ágnes , Igy élt Vak Bottyán , Bp , , 1975
R. Várkonyi Ágnes , Magyarország keresztútjain , Bp , , 1978
R. Várkonyi Ágnes , Magyarország visszafoglalása 1683-1699 , Bp , , 1987
Ráby Mátyás , forditotta, előszót irta Komlós Aladár , Önéletirása , Bp , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1956
Rácz András , Polgárok és paraziták , Bp , , 2005(?)
Rácz István , szerk. , Debreceni deákok. Forrásgyűjtemény , Db , , 1997
Rácz István , szerk. , Hajdúnánás története , Hajdúnánás , , 1973
Rácz István , szerk. , Tanulmányok Erdély történetéről. Szakmai konferencia Debrecenben 1987. október 9-10 , Db. , , 1988
Rácz István , A debreceni civisvagyon , Bp , , 1989
Rácz István , A hajdúk a XVII. században , Db , , 1969
Rácz István , Debreceni végrendeletek 1595-1847 , Db , , 1983
Rácz István , Egyház és társadalom , Db , , 2002
Rácz István , Parasztok, hajdúk, civisek (Társadalomtörténeti tanulmányok , Db , , 2000
Rácz István , Protestáns patronátus , Db , , 1997
Rácz István , Városlakó nemesek az Alföldön 1541-1848 között , Bp , , 1988
Rácz Lajos , Climate History of Hungary since 16th Century: Past, Present and Future , Pécs , , 1999
Radics Kálmán , szerk. , Emlékek és források Debrecen, 1848/49. , Db , , 2001
Radics Kálmán , szerk. , Vármegyék és szabad kerületek , I-II. , Db , , 2001
Rákosi Mátyás , Népi demokráciánk útja , Bp , , 1952
Ránki György , szerk. , Debrecen iparának története a kapitalizmus kialakulásától napjainkig , Db , , 1976
Rázsó Gyula , szerk. , Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára , Budapest , Zrínyi Kiadó , 1990
Reguly Antal , Palóc jegyzetei 1857 , Eger , , 1975
Reisz T. Csaba , Magyarország általános térképének elkészitése a 19. század első évtizedében , Bp , , 2002
Rémiás Tibor , Miskolc 18. századi társadalma feudális kori összeirásai alapján , Mk , , 2004
Ress Imre , Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában , Bp , , 2004
Rettegi György , Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784 , Bukarest , , 1970
Révai József , Kulturális forradalmunk kérdései , Bp , , 1952
Révész Emese , A magyar historizmus , Budapest , Corvina , 2005
Romsics Gergely , Mitosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalomban , Bp , , 2004
Romsics Gergely , Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918-1941 , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2010
Romsics Ignác , szerk. , A magyar jobboldali hagyomány, 1909-1948 , 2009 , Budapest , Osiris
Romsics Ignác , szerk. , Csonka Mihály élete és világképe , Budapest , Osiris Kiadó , 2009
Romsics Ignác , szerk. , Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999 , I-II. , Bp , , 2000
Romsics Ignác , szerk. , Magyarország története , Bp. , , 2007
Romsics Ignác , szerk. , Mitoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről , Bp , , 2002
Romsics Ignác , A duna-tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-19-ben , Bp , , 1982
Romsics Ignác , Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tiz éve , Bp , , 1982
Romsics Ignác , Magyarország története a XX. században , Bp , , 2000
Romsics Ignács , szerk. , Bethlen István emlékirata 1944 , Bp , , 1988
Romsics Ignács , A trianoni békeszerződés , Bp , , 2005
Romsics Ignács , Bethlen István. Politikai életrajz , Bp , , 2005
Romsics Ignács , Gróf Bethlen István politikai pályája. 1901-1921 , Bp , , 1987
Romsics Ignács , Helyünk és sorsunk a Duna-medencében , Bp , , 2005
Romsics Ignács , Múltról a mának. Tanulmányok és esszék a magyar történetemről , Bp , , 2004
Romsics Ignács , Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században , Bp , , 1998
Rugonfalvi Kiss István , A székely nemzet története , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2004
Rugonfalvi Kiss István , Bethlen Gábor. Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem/Az átértékelt Betlen Gábor , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2008
Rupp Jakab , Buda-Pest és környékének helyrajzi története , Pest , , 1868(1987)
Ruszoly József , A választási biráskodás Magyarországon 1848/1948 , Bp , , 1980
Ruzsás Lajos , A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711-1848 , Bp. , , 1964
S. Sándor Pál , szerk. , Parasztságunk a Habsburg önkényuralom korszakában 1848-1867 , Bp. , , 1951
S. Sándor Pál , Paraszt-mozgalmak a Habsburg önkényuralom idején 1849-1867 , Bp , , 1952
S. Sándor Pál , A parasztság az eredeti tőkefelhalmozás korszakában , Bp. , , 1949
S. Varga Katalin , szerk. , Vitetnek itélőszékre. Az 1674-es Gályarabper jegyzőkönyve , Pozsony , , 2002
Sándorfy Kamill , Erdély reformkorszakának jogtörténete , Bp , , 2000
Sápi Lajos , Debrecen település- és épitéstörténete , Db , , 1972
Sápi Vilmos , szerk. , Vác története , I-II. , Szentendre , , 1983
Sápi Vilmos , A mezőgazdasági bérmunkásság jogviszonyai Magyarországon a XVI. századtól 1848-ig , Bp. , , 1967
Sarosácz György , Földesúr, robot, jobbágyterhek, jobbágysorsok a Pécs környéki bosnyákoknál , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1987/88
Sárosi Bálint , A Cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében 1776-1903 , Budapest , Nap Kiadó , 2004
Sasvári László , Diószegi György , A pest-budai görögök , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2010
Sávai János , szerk. , A székelyföldi katolikus plébániák levéltára , I-II. , Szeged , , 1997
Schlett István , szerk. , A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája 1868 , Bp , , 2002
Schlett István , A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig , Bp , , 1982
Schlett István , Eötvös József , Budapest , Gondolat , 1987
Schlett István , A politikai gondolkodás története Magyarországon , I-II. , Bp. , Századvég kiadó , 2009
Schneider Miklós , szerk. , A török után. Az 1715. évi országos összeirás adatai a mai Nógrád megye községeiről , Salgótarján , , 1973
Schneider Miklós , szerk. , Dézsma és robot. A jobbágylakosság helyzete a XVIII. sz. végén a mai Nógrád megye területén , Salgótarján , , 1971
Schram Ferenc , szerk. , Magyarországi boszorkányperek. 1529-1768 , I-III. , Bp. , , 1982-83
Sebes Katalin , szerk. , A Báthoriak kora , Bp , , 1982
Sebestyén Mihály , válogatta , Marosszék krónikák , I-II. , Marosvásárhely , Mentor Kiadó , 2010
Shvoy Miklós , Nógrád megye leirása , Salgótarján , , 2006
Simonffy Emil , A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántólon , Zalaegerszeg , , 2002
Simonovics Ildikó , Valuch Tibor eds. , Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban , Budapest , Argumentum Kiadó / Budapesti Történeti Múzeum / 1956-os Intézet , 2009
Sirmay Antal , Csörsz Rumen István sajtó alá rendezte, Vietórisz József fordította, , Magyarország szóképekben (Hungaria in Parabolis) Kolozsvár , Kriterion , 2008
Sokcsevits Dénes , Horvátország a 7. századtól napjainkig Budapes , Mundus kiadó , 2011
Sólymos Szilveszter , Balatonfüred-fürdő Bencés kézben (1743-1949) , Tihany , , 2003
Somodi Henrietta , Zsidók Bács-Kiskun megyében , Bp. , , 2001
Somogyi Éva , Abszolutizmus és kiegyezés 1849-1867 , Budapest , Gondolat , 1981
Somogyi Éva , Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában , Budapest , L'Harmattan , 2006
Somogyi Győző , Mária Terézia magyar katonái , Budapest , Cser Kiadó/Hadtörténeti intézet és múzeum , 2011
Somogyi Ivánné , et al. szerk. , A testnevelés időszerű kérdései , Bp , , 1950
Sonkoly Gábor , Erdély városai a XVIII-XIX. században , Bp , , 2001
Soós Imre , Szántó Imre , Eger vár védelme 1552-ben , Bp , , 1952
Soós Imre , A jobbágyföld sorsa Heves megyében a XVIII. Században , Eger , Egri Dobó István Múzeum , é.n.
Soós Imre , Heves és Külső-Szolnok megye 1772-1849. évi rovásadó összeirásai , Eger , , 1973
Soós Imre , Heves és Külső-Szolnok megye 1772-1849. évi rovásadó összeirásai , Eger , , 1973
Soós István , szerk., , Tanulmányok Pest megye monográfiájához , II. , Bp , Pest megye monográfia közalapítvány , 2008
Sőtér István , Eötvös József , Bp , , 1967
Spielmann József , Betegség, orvoslás, társadalom. Az orvosi szociológia vázlata. , Bukarest , , 1984
Spira György , A magyar forradalom 1848-49-ben , Budapest , , 1959
Spira György , A magyar forradalom 1848-49-ben , Bp , , 1959
Spira György , Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban , Bp , , 1979
Spira György , Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711-1790 , Bp , , 1952
Stahl Henri H. , A régi román falu és öröksége , Bp , , 1992
Sugar István , Eger térképei 1491-1950 , Eger , Eger Város Tanácsa , 1976
Sugár István , Az Egri káptalani hiteleshely nógrádi vonatkozású iratainak regesztái 1378-1700 , Salgótarján , , 2001
Szabad György , szerk. , A polgárosodás útján (Tanulmányok Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a polgári átalakulás korában) , Bp , , 1990
Szabad György , Kossuth irányadása , Bp , , 2002
Szabad György , Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában , Bp , , 1986
Szabó András , szerk. , Deák Ferenc emlékezete , Bp , , 2003
Szabó András , szerk. , Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század) , Bp , , 2005
Szabó Ervin , Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban , Bp , , ?
Szabó István , szerk. , A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914 , I-II. , Bp , , 1965
Szabó István , szerk. , A szabadságharc fővárosa Debrecen 1849 január-május , Db , , 1948
Szabó István , Jobbágyok-parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből , Bp , , 1976
Szabó Jolán , Gyöngyös önkormányzata 1687-1848 , Eger , , 2001
Szabó Lajos , A kunhegyesi szegények és redemptusok ellentéte a XVIII-XIX. század fordulóján , Szolnok , Szolnok Megyei Múzeum , 1966
Szabó László , Jászság , Budapest , Gondolat , 1982
Szabó M. Attila , szerk. , Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára , 1-2. , Csikszereda , , 2003
Szabó Miklós , Erdélyiek magyarországi egyetemeken 1848 előtt , Marosvásárhely , , 2005
Szabó Miklós , Művelődés és gazdálkodás az újkori Erdélyben , Marosvásárhely , , 2003
Szabó Péter , Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon , Budapest , L'Harmattan , 2008
Szabo Franc , et al. szerk. , Politics and culture in the age of Joseph II. , Bp , , 2005
Szádeczky Béla , szerk. , I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. I. k. Bornemisza Anna gazdasági naplói (1667-1690) , Budapest , , 1911
Szádeczky-Kardoss Lajos , A székely nemzet története és alkotmánya , reprint , Budapest , "Hargitaváralja" J.SZ.K. , 1927(1993)
Szakál Aurél , szerk. , Jászkun Redemptio. Emlékkönyv a Jászkun Redemptio 250. évfordulójára , Kiskunhalas , Kiskunhalas város önkormánazata , 1995
Szakál Gyula , Vállalkozó győri polgárok 1870-1940. Sikeres történeti modellváltás , Bp , , 2002
Szakály Ferenc , szerk. , Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei , Budapest , , 1995
Szakály Ferenc , A mohácsi csata , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1977
Szakály Ferenc , Magyar intézmények a török hódoltágban , Bp , , 1997
Szakály Ferenc , Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században , Bp. , , 1969
Szakály Ferencz , Szűcs Jenő , Budai bortizedjegyzékek a 16. század első harmadából , Bp. , , 2005
Szalai Anna , szerk. , Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások. Zsidóárázolása a reformkori prózában , Budapest , Osiris Kiadó , 2002
Szalay László , Válogatott történeti tanulmányok , Bp. , , 2000
Szálkai Tamás , Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból , Máriabesenyő/Gödöllő , Attraktor , 2009
Szamosközy István , Analecta Lapidium 1593, Inscriptiones romanae 1593 , Szeged , , 1992
Szamosközy István , Erdély története [1598-1599, 1603] , Bp , , 1977
Szántay Antal , Regionalpolitik im alten Europa. Die Verwartungsreform Josephs II. in Ungarn, in der Lombardei und in den österreichischen Niederlanden, 1785.1790 , Bp , , 2005
Szántó Béla , A magyar munkásmozgalom 1914-ig , Bp , , 1949 ?
Szántó Imre , Eger püspöki város úrbéri és felszabadulási pere a 18. században , Eger , , 1954
Száraz György , Erdély múltjáról, jelenidőben , Bp , , 1988
Száraz Miklós György , szerk. , Jaj, hol a műltunk? A Trianon-jelenség , Bp , , 2005
Széchenyi István , Wesselényi Miklós , Feleselő naplók. Egy barátság kezdetei , Bp. , , 1986
Széchenyi István , A' kelet népe , Pozsony , , 1841
Széchenyi István , A Magyar Akadémia körül , Bp , , 1981
Széchenyi István , Hitel , reprint kiadás , Pest , , 1830(19849
Széchenyi István , Stádium , reprint kiadás , Lipcse , , 1833(1984)
Széchenyi István , Világ , reprint kiadás , Pest , , 1831(1984)
Szegedy-Maszák Mihály , Kemény Zsigmond Pozsony , Kalligram , 2007
Székely György , A középkorvégi parasztháborúk , Bp. , , 1949
Székely György , A török hóditók elleni védelem ügye a Dózsa-Parasztháborútól Mohácsig , Bp. , , 1952
Szekeres Gyula , "Poródon a Bikás, Riten a Tirimpó..." Csárdák, kocsmák, csapszékek Hajdúböszörményben és környékén , Hajdúböszörmény , , 2000
Szekfű Gyula , Állam és nemzet , Bp , , 2001
Szekfű Gyula , Bethlen Gábor. Történelmi tanulmányok , Bp , , 1983
Szekfű Gyula , Forradalom után , Bp , , 1983
Szekfű Gyula , Három nemzedék és ami utána következik , Bp. , , 1938
Szekfű Gyula , Nép, nemzet, állam. Válogatott tanulmányok , Bp , , 2002
Szelestei N. László , Grüll Tibor sajtó alá rendezte , Bél Mátyás levelezése , Bp , , 1993
Szemere Bertalan , Steinert Ágota szerk., , Utazás külföldön. Válogatás Szemere Bertalan Nyugat-európai útinaplójából Bp. , Helikon , 1983
Szemere Bertalan , Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Okmánytár , Budapest , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1990
Szemere Bertalan , Utazás Keleten. A világosi napok után Bp. , Terebess kiadó , 1999
Szemerkényi Ágnes , szerk. , Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai forlkórjáról , Bp. , , 1980
Szénássy Árpád , Szénássy Zoltán , Komárom, a Duna Gibraltárja , Komárom , , 2005
Szénássy Zoltán , Rév-Komárom , Komárom , , 2005
Szende Katalin , Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen , Bp , , 2004
Szendrei Janka , A "Mos Patriae" kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásaink tükrében Bp , Balassi Kiadó , 2005
Szendrei János , A diósgyőri vár története , Bp , , 1927
Szendrei László , A turanizmus. Definíciók és értelmezések 1910-től a II. Világháborúig , Máriabesnyő-Gödöllő , Attraktor , 2010
Szendrey István , Nyakas Miklós , Derecske története , Db , , 1980
Szendrey István , szerk. , Hajdúböszörmény története , Debrecen , , 1973
Szendrey István , A bihari hajdúk pere a hajdúszabadságért , Db , , 1958
Szendrey István , Hajdúszabadságlevelek , Debrecen , Hajdőböszörmény város tanácsa , 1971
Szente Zoltán , Kormányzás a dualizmus korában. A XIX. Századi európai parlamentalizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után 1867-1918 , Budapest , Atlantisz , 2011
Szentkláray Jenő , A dunai hajóhadak története , Budapest , MTA történelmi bizottsága , 1885
Szepsi Csombor Márton , Kulcsár Péter szerk., , Europica varietas Bp. , Szépirodalmi Könyvkiadó , 1979
Szeremlei Sámuel , Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon , Bp , , 1874
Szesztay Ádám , Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében 1956-1962. Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára , Bp , , 2002
Szidiropulosz Archimédesz , szerk. , Trianon utóélete. Válogatás a magyar nyelvű irodalom bibliográfiájából 1920-2000 , Bp , , 2002
Szigethy Lehel , Donon innen Donon túl , Lakitelek , , 1992
Szíjártó M. István , Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről , Budapest , Universitas Könyvkiadó , 2006
Szijártó M. István , A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés 1708-1792 , Bp , , 2005
Szilágyi János , A magyar munkáskönyvtárak a két világháború között (1920-1944) , Budapest , , 1961
Szilágyi Sándor , I. Rákóczi György 1593-1648 , Bp , , 1893
Szili Ferenc , Hat somogyi középbirtokok gazdálkodása a reformkorban , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1990-91
Szirácsik Éva , szerk. , A nemes vármegyének kezéhez... II. Rákóczi Ferenc levelei ls Nógrád vármegyei visszhangjuk , I. k. 1703-1705 , Salgótarján , Nógrád Megyei Levéltár , 2004
Szirácsik Éva , A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében (1687-1787) , Salgótarján , , 2005
Szirácsik Éva , A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak urbáriumai (1716, 1718) , Salgótarján , Nógrád Megyei Levéltár , 2007
Szirtes Gábor , Vargha Dezső szerk. , Iparosok és bányászok a Mecsekalján. Gazdaságtörténeti tanulmányok , Pécs , Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara , 2002
Szirtes Gábor , Vargha Dezső szerk. , Mozaikok Pécs és Baranya Gazdaságtörténetéből. Tanulmányok , Budapest , Pro Pannonia Kiadói Alapítvány , 2005
Szita László , Horvát(sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1896-98-ban , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1981
Szociáldemokrata párt Választási irodája , Választási útmutató. Az 1945. évi nemzetgyűlési és az 1947. évi országgyűlési választásokról szóló törvénycikkek és Végrehajtási Utasitások alapján , Bp , , 1947
Szőcs Sebestyén , A városi kérdés az 1832-36. évi országgyűlésen , Bp , , 1996
Szőke Domonkos , Nemzet, középosztály, reform , Db , Csokonai , 1994
Szomszéd András , A salgótarjáni kőszénbánya részvénytársaság társulati népiskoláinak története , Salgótarján , , 1990
Szomszéd András , szerk. , Jobbágyvilág Nógrádban. Tájékoztató a levéltárban őrzött XVII-XIX. századi feudáliskori összeirásokról , Salgótarján , , 1989
Sztrilich Pál , szerk. , A cserkészvezetői próbáztatás kiskátéja (Próbáztatási menetrend) , Bp , , 1935
Szűcs Jenő , A magyar nemzeti tudat kialakulása , Bp , , 1997
Szűcs Jenő , A nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge (hozzászlólás egy vitához) , Bp , , 1970
Szűcs Jenő , A szepesi kamarai levéltár 1567-1813 , Bp , , 1990
Szűcs Jenő , Nemzet és történelem , Bp , , 1984
Szvák Gyula , szerk. , Magyarország uralkodói , Bp , , 2003
Szvoboda Dománszky Gabriella , szerk. , Urbanizáció a dualizmus korában. Konferencia Budapest egyesitésének 125. évfordulója tiszteletére a Budapesti Történeti Múzeumban , Tanulmányok Budapest múltjából XXVIII. , Bp , , 1999
T. Litovkina Anna , ed. , Magyar közmondástár. Közmondások értelmező szátára példákkal szemléltetve , Bp. , , 2005
T. Mérey Klára , A Dél-Dunántúl földrajza katonaszemmel a 19. század elején , Pécs , Lomart , 2007
T. Mérey Klára , A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba , Bp. , , 1965
Tabajdi Gábor , Ungváry Krisztián , Elhalgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990 , Budapest , Corvina/1956-os Intézet , 2008
Takács Péter , szerk. , A Dél-Nyirség és a Hortobágy-melléke parasztjainak vallomása 1772-ből , Nyiregyháza , , 1988
Takács Péter , szerk. , Csik-, Gyergyó-, Kászonszék és Aranyosszék parasztvallomásai 1820-ból , Db , , 2002
Takács Péter , szerk. , Háromszék parasztvallomásai 1820-ból , Db , , 2002
Takács Péter , szerk. , Marosszék parasztvallomásai 1820-ból , A-B , Db , , 2001
Takács Péter , szerk. , Udvarhelyszék parasztvallomásai 1820-ból , Db , , 2001
Takács Péter , Udvari István , Zemplén megyei jobbágy-vallomások az úrnérrendezés korában , III. , Nyiregyháza , , 1998
Takács Péter , A kisvárdai járás parasztjainak vallomásai 1772-ből , Kisvárda , , 1988
Takáts Sándor , Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. Századból , Budapest , Gondolat Kiadó , 1961
Tálasi István , Kiskunság , Bp , Gondolat , 1977
Tamás Edit , szerk. , A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára , I-II. , Sárospatak , , 2003
Tamás Edit , szerk. , Hegyaljai felkelés 1697. Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára , Sárospatak , , 2000
Tamási Miklós , Ungváry Krisztián , Budapest 1945 , Bp. , , 2006
Táncsics Mihály , Életpályám , Bp , , 1949
Tankó László , szerk. , Szlovák-magyar kéziszótár , Banská Bystrica , , 2002
Tardy Lajos , Régi magyar követjárások Keleten , Bp. , , 1985
Tarnóc Márton , szerk. , Magyar gondolkodók 17. század , Bp , , 1979
Tarnóc Márton , szerk. , Pázmány Péter művei , Bp , , 1983
Tarr László , szerk., , Az ezerév Bp. , Magvető Könyvkiadó , 1979
Tátrai Zsuzsanna , et al. , Jeles napok, ünnepi szokások , Bp , , 1997
Taurinus István , Paraszti háború. Hősköltemény Dózsa György harcáról, tetteiről, haláláról , Bp , , é. n.
Tegzes Ferenc , Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899) , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1981
Tegzes Ferenc , Baranya vármegye közigazgatási bizottságának "különleges alakulatai" a dualizmus időszakában I. rész , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1987/88
Tegzes Ferenc , Baranya vármegye közigazgatási bizottságának megalakulása és működésének kezdetei a dualizmus időszakában , különlenyomat "Baranyai Helytörténetirás" , Pécs , , 1982
Teke Zsuzsa , Hunyadi János és kora , Bp , , 1980
Teleki Pál , Válogatott politikai irások és beszédek , Bp , , 2000
Teleki Sándor , Emlékezései , Bp , , 1958
Temesváry Ferenc , A céhládák szerepe a céhek életében , Bp , , 1958
Tessedik Sámuel , Berzeviczy Gergely , A parasztok állapotáról Magyarországon , Bp. , , 1979
Tessedik Sámuel , Berzeviczy Gergely , A parasztok állapotáról Magyarországon , Bp. , , 1979
Thoroczkay Gábor , Írások az Árpád-korról. Történeti és historiográfiai tanulmányok , Budapest , L'Harmattan , 2009
Thullner István , Husz János , A mosonmegyei németek kitelepitése 1945-1946 (Az elűzetés) , Mosonmagyaróvár , , 1997
Thuróczy János , A magyarok krónikája , Bp , , 1980
Thury József , szerk. , Török hadak Magyarországon 1526-1566. Kortárs török történetírók naplórészletei , Budapest , Panoráma , 1984
Tilkovszky Loránt , Revizió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938-1941 , Bp , , 1967
Tilkovszky Lóránt , Az 1831. évi parasztfelkelés , Bp. , , 1955
Timár Lajos , Vidéki városlakók. Debrecen társadalma 1920-1944 , Bp , , 1993
Tirnitz József , szerk. , Antworten auf die Neun Fragepunkte der Maria Theresianischen Urbarialregulierung in Komitat Sopron/Ödenburg , Sopron , , 1999
Todorova Maria , ed. , Balkan Identities: Nation and Memory , London , , 2003
Tőkéczki László , szerk. , Magyar liberalizmus , Bp , , 1993
Tokody Gyula , szerk. , Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története , Db , , 1970
Tolnai Gábor , szerk. , Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában (Teleki József utazásai 1759-1761) , Bp , Akadémiai Kiadó , 1987
Tolnai György , A manufaktúraipar pusztulása és függő tőkés fejlődés kezdetei Magyarországon 1850-1867 , Budapest , , 1980
Tomisa Ilona , Hárompatak. Egy esmeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldova határán , Bp , , 2003
Tormássy Zsuzsanna , szerk. , A liberalizmus folytonossága , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2008
Tóth Ágnes , Nemzetiségi népiskolák Magyarországon az 1943/44-es tanévben , Kecskemét , , 1998
Tóth Árpád , Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban , Bp , , 2005
Tóth Árpád , Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között , Pozsony , Kalligram , 2009
Tóth Béla , et al. szerk. , Nyomdatörténeti és nyomdászéletmód-kutatási tanulmányok. Debrecen város 625., a debreceni nyomdászat 425. évfordulójára , Debrecen , , 1986
Tóth István György , szerk. , Litterae missionariorum de Hungaria et Transylvania (1572-1717) , I-II. , Budapest/Roma , , 2002
Tóth István György , szerk. , Litterae missionariorum de Hungaria et Transylvania (1572-1717) , III. , Roma-Budapest , , 2005
Tóth István György , szerk. , Litterae missionariorum de Hungaria et Transylvania (1572-1717) , IV. , Roma-Budapest , , 2005
Tóth István György , szerk. , Relationes missionariorum de Hungaria et Transylvania (1627-1707) , Budapest/Roma , , 1994
Tóth István György , Literacy and Written Culture in Early Modern Central Europe , Bp/NY , , 2000
Tóth István György , Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon , Bp. , , 2007
Tóth Krisztina , szerk. , A Nagy-Nógrád főesperesség 17. századi katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvei , Széchény , , 2004
Tóth Krisztina , szerk. , Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái , 1712-1715 , Esztergom , , 2003
Tóth Krisztina , szerk. , Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái , 1716-1718 , Esztergom , , 2004
Tóth Krisztina , szerk. , Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái 1723-1726 , Esztergom , , 2006
Tóth Péter , Barsi János szerk. , Borsod vármegye statutumai 1578-1785 , Miskolc , , 1989
Tóth Péter , szerk. , A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében , Sopron , , 1998
Tóth Péter , szerk. , A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod vármegye (1770) , Miskolc , , 1991
Tóth Péter , szerk. , A miskolci kötélkönyv , Miskolc , Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár , 1986
Tóth Péter , szerk. , Gömör vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , I. 1571-1579 , Miskolc , , 1996
Tóth Péter , szerk. , Miskolc története II. 1526-tól 1702-ig , Miskolc , , 1998
Tóth Péter , szerk. , Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1652-1656 , Salgótarján , , 2001
Tóth Péter , szerk. , Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , I. , Sopron , , 1994
Tóth Péter , szerk. , Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei (Tartalmi kivonatok) , I. k. 1558-1560 , Miskolc , , 1990
Tóth Péter , szerk. , Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , II. 1561-1563 , Miskolc , , 2001
Tóth Péter , Napló (1836-1842) , Bp , , 1984
Tóth Sándor , A kuruc király. Krónikás történetek a Thököly-korból , Bp , , 1898
Tóth Tibor , Hitelezők és adósok. A kölcsönforgalom kérdéséhez Somogyban 1756-1812 , Budapest , Központi Statisztiki Hivartal , 1979
Tóth Zoltán József , szerk. , A Szent korona-eszme időszerűsége. Tanulmánykötet , Bp , , 2004
Totman Conrad , Japán története , Bp , , 2006
Tőzsér Kapcsos Anna , Palócul tanitott imádkozni anyám , Bp , , 2004
Trencsényi Balázs , A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok , Budapest , Argumentum Kiadó , 2007
Trencsényi Balázs , A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában , Budapest , Argumentum Kiadó , 2011
Trócsányi Zsolt , Miskolczy Ambrus , A fanariótáktól a Hohenzollerneikig , Bp , , 1992
Trócsányi Zsolt , Miskolczy Ambrus , A fanatiótáktól a Hohenzollernekig. Társadalmi hanyatlás és nemzeti emelkedés a román történelemben (1711-1866) , Bp , , 1992
Trócsányi Zsolt , Az 1790-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez , Bp , , 1978
Trócsányi Zsolt , Erdélyi kormányhatósági levéltárak , Bp , , 1973
Trócsányi Zsolt , Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben, 1690-1740 , Bp , , 1988
Trócsányi Zsolt , Teleki Mihály (Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig) , Bp , , 1972
Trócsányi Zsolt , Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben , Bp , , 2005
Trócsányi Zsolt , Wesselényi Miklós és világa , Bp , , 1970
Trócsányi Zsolt , Wesselényi Miklós hűtlenségi pere. Abszolutiymus vagy liberaliymus? , Bp , , 1986
Tüdős Kinga , Erdélyi hétköznapok , Bp , , 2001
Tüdős S. Kinga , szerk. , Erdélyi testamentumok I. Hadviselő székelyek végrendeletei. Háromszék , Marosvásárhely , Mentor Kiadó , 2003
Tüdős S. Kinga , szerk. , Erdélyi testamentumok III. Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei 1600-1660 , Marosvásárhely , Mentor Kiadó , 2008
Tüdős S. Kinga , Jobbágyélet a fejedelemkori Erdélyben. Jövevényjobbágyok Háromszéken 1616-1698 , Marosvásárhely , , 2001
Turbuly Éva , szerk. , Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , II. , Sopron , , 2002
Turbuly Éva , szerk. , Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái , II. , Zalaegerszeg , , 1996
Tüskés Gábor , Knapp Éva , Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században , Bp , , 2001
Tüskés Gábor , szerk. , Magyarországi gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok , I. , Budapest , Kortárs Könyvkiadó , 2010
Tuza Csilla , szerk. , Az Mester Emberek jó rendtartása. Magyar nyelvű céhlefelek (1722-1738) , Budapest , MTA Néprajzi kutatóintézet , 2005
Tuza Csilla , Az mester emberek jó rendtartása , Bp , , 2000
Udvari István , szerk. , A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II. Bács vármegyei szerb és bunyovác jobbágyok úrbéri bevallásai , Nyiregyháza , , 2003
Udvari István , A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvű kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék , Nyiregyháza , Bessenyei György Tanárképző Főiskola , 1996
Udvari István , Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában. Adatok Pozsony vármegye XVIII. Századi történetéhez , Nyiregyháza , , 1994
Ujfalvy Sándor , Emlékiratok a reformkori Erdélyből 1854-1855 , Budapest , Magvető Könyvkiadó , 1955
Ulrich Attila , A tokaji uradalom gazdálkodása a XVII. Század második felétől a napóleoni háborúk koráig , Tokaj , A Jósa András Múzeum , 2003
Umemura Yuko , A Japán-tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében , Bp , , 2006
Ungvári István , szerk. , Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában , Nyiregyháza , , 1994
Urbán Aladár , Kurucz György stb. szerk. , Batthyány Lajos gróf főbenjáró pöre , Bp , , 1991
Ursuţiu Maria , Rétyi Péter naplója , Bukarest , , 1983
V. Windisch Éva , szerk. , Kemény János és Bethlen Miklós művei , Bp , , 1980
Vadkerty Katalin , A kitelepitéstől a reszlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történetéről , Pozsony , , 2001
Vadnay Andor , A Tiszamellékről. Tanulmány az alföld munkáskérdésről , Bp , , 1900
Vágvőlgyi Tibor , A magyar jakobinusok köztársasági mozgalma , Budapest , Kossuth Könyvkiadó , 1968
Vajda János , Válogatott művei , Bp , , 1988
Vajda János , Válogatott politikai irásai , Bp , , 1954
Vajda Lajos , Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok , Bukarest , , 1981
Vajdai Ágnes , Varga Kálmán , Mária Terézia Gödöllőn , Budapest , Műemlékek Állami Gondnoksága , 2001
Valuch Tibor , Hétköznapi élet Kádár János korában , Bp. , , 2007
Vályi András , Magyarországnak leirása , I-III. , Buda(Bp.) , , 1797(2003)
Varga Árpád , szerk. , Erdély etnikai és felekezeti statisztikája V, IV(és még 1 kötet) , , ,
Varga Endre , Veres Miklós , Birósági levéltárak 1526-1869 , Bp. , , 1989
Varga Endre , A királyi curia 1780-1850 , Bp , , 1974
Varga Gyula , szerk. , Berettyóújfalu története , Berettyóújfalu , , 1981
Varga Gyula , Debreceni szijgyártók , Db , , 1986
Varga Gyula , Egy falu az országban (Kismarja életrajza a felszabadulásig) , Db , , 1978
Varga J. János , Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben , Bp. , , 2007
Varga János , A jobbágyfelszabaditás kivivása 1848-ban , Bp , , 1971
Varga János , Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején , Bp , , 1982
Varga János , Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556-1767 , Budapest , , 1969
Varga János , Kereszttűzben a Pest Hirlap (Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elválása 1841-42-ben , Bp , , 1983
Varga János , Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén , Bp , , 1953
Varga János , A keltjobbágyfiúk legendája. Forrástanulmány az Árpád-kori társadalom történetéhez Bp. , MTA Történettudományi Intézete , 2009
Varga Kálmán , Mária Terézia Eszterházán , Budapest , Műemlékek Állami Gondnoksága , 2001
Varga László , szerk. , Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Siker és válság , Bp , , 2005
Varga Zoltán , szerk. , A Debrecen munkásmozgalom története , Db , , 1956
Varga E. Árpád , Erdély etinikai és felekezeti statisztikája 1850-1992 , Helységnévtár , Budapest/Csikszereda , , 2002
Vári András , Herren und Landwirte. Ungarische Aristokraten und Agrarier auf dem Weg in die Moderne (1821-1910) , Wiesbaden , Harrassowitz Verlag , 2008
Vári András , Urak és gazdászok. Arisztokrácia, agrárértelmiség és agrárius mozgalom Magyarországon, 1821-1898 , Budapest , Argumentum Kiadó , 2009
Várkonyi Gábor , Ünnepek és hétköznapok. Művelődés és mentalitás a török kori Magyarországon , Bp , General Press , é. N.
Varsányi Péter István , Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. Csernovics Péter politikai pályája , Szeged , , 1988
Vass Henrik , et al. szerk. , Munkásmozgalom-történeti lexikon , 2. kiadás , Budapest , , 1976
Vekerdi József , Mészáros György, , A magyarországi oláh cigány nyelvjárás mondattana , Budapest , Magyar Nyelvtudományi Társaság , 1974
Vékony Gábor , Dákok, rómaiak, románok , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1989
Veliky János , A változások kora. Polgári szerepkörök és változáskonceptiója a reformkor második évtizetben , Budapest , Új Mandátum Könyvkiadó , 2009
Veres Gábor , Berecz Mátyás szerk., , Hagyomány és megújulás. Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében , Studia Agriensia 27. , Eger , Heves Megyei Múzeumok Szervezet/Dobó István Vármúzeum , 2008
Veres Miklós , A tárnoki hatóság és a tárnoki szék 1526-1849 , Bp , , 1968
Veres Péter , "Bérharcos" munkásmozgalom vagy "államépitő" szocializmus? , Bp , , 1986
Veress D. Csaba , Napóleon hadai Magyarországon 1809 , Budapest , Zrínyi Kiadó , 1987
Veress Dániel , szerk. , Emlékezetül hagyött irások / Erdélyi magyar emlékirók , Kolozsvár , , 1983
Veress Dániel , Wesselényi Miklós , Bp , , 1983
Vermes Gábor , Tisza István , Bp , , 2001
Veszprémy László , szerk., , Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon Bp , Zrínyi kiadó , 2008
Vigh Gyula , Árucsere és mmigráció Észak-Magyarországon , Debrecen-Miskolc , Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék- Hermann Ottó Múzeum , 1990
Vincze Gábor , szerk. , Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról , Csikszereda , , 2000
Virág Tünde , Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén , Budapest , Akadémiai Kiadó , 2010
Vofkori Mária , Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Haavasalján a 17-18. században , Kolozsvár , , 1999
Völgyesi Orsolya , Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitái 1830-1832 , Gyula , , 2002
von Repgow Eike , A szász tükör , Szeged , , 2005
Vörösmarty Mihály , Vörösmarty Mihály válogatott művei (Magyar remekirok) , I-III. , Bp , , 1974
Vuchetich Mátyás , Máthé Gábor, Mezey Barna szerk., , A magyar büntetéjog rendszere. II. Könyv Gyakorlati büntetőjog Bp. , Magyar Hivatalos Közlönykiadó , [2007]
W. Salgó Ágnes , szerk., , A Wesselényi-összeesküvés. Beszámoló a perről és a kivégzésrpl (Bécs, 1671) Bp. , Helikon/Országos Széchényi Könyvtár , 2005
Wass Pál , Fegyever alatt , Bukarest , Irodalmi Könyvkiadó , 1968
Wéber Attila , Metamorfózisok. A magyar jobboldal két évtizede , Budapest , Napvilág Kiadó , 2010
Wellmann Imre , A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásainak tükrében , Bp , , 1967
Wellmann Imre , Tessedik Sámuel , Bp , , 1954
Wesselényi Miklós , A' régi hires ménesek egyik' megszünésének okairól , Pest(reprint: Budapest) , (reprint: Mezőgazdasági Kiadó) , 1829(1985)
Wesselényi Miklós , Bal-itéletekről , Bp , , 1984
Wesselényi Miklós , Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében , Budapest , Európa Könyvkiadó , 1992
Wesselényi Miklós , Teendők a lótenyésztés körül , Kolozsvár(Budapest) , (reprint: Mezőgazdasági Kiadó) , 1847(1985)
Wesselényi Miklós , Útinapló 1821-1822 Bp. , Ad Librum kiadó , 2008
Wesselényi Polixéna , Olaszhoni és schweizi utazás 1842 , Kolozsvár , , 2006
Wesslényi István , Sanyarú világ. Napló 1703-1708 , I. , Bukarest , , 1983
Wesslényi István , Sanyarú világ. Napló 1703-1708 , I-II. , Bukarest , , 1983, 1985
Wilhelm Zoltán , et al. eds. , Anyaországok és (volt) gyarmataik 2. , Pécs , PTE Afrika-Amerika-Ázsia Universitas Munkacsoport , 2006
Wilhelm Zoltán , et al. eds. , Sustainable Triangle 1. Pécs-Gráz-Maribor , Pécs , Univ. of Pécs , 2006
Wingfield Nancy M. , ed. , Creating the Other: Ethnic Conflict and Nationalism in Habsburg Central Europe , NY/Oxford , , 2003
Zachar József , Bercsényi László, a Rákóczi-szabadságharc kapitánya, Franciaország marsallja (Válogatott források) , Vaja , , 1979
Zaicz Gábor , szerk. , Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete , Bp. , , 2006
Zakar Péter , A tábori püspökség története 1773-1868 , Szeged , Gerhardus Kiadó , 2010
Zathureczky Gyula , Erdély amióta másképp hivják. Tanulmánykötet, 1939 , Pomáz , , 2004
Zeidler Miklós , A reviziós gondolat , Bp , , 2001
Zimányi Vera , Magyarország az európai gazdaságban 1600-1650 , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1976
Zolnay László , Ünnep és hétköznap a középkori Budán , Bp , , 1975
Zoltai Lajos , Debreczen a török uralom végén. A város háztartása 1662-1692 , Budapest , Pátria idodalmi vállalat , 1905
Zólyomi József , Adatok a Nógrád megyei német telepitésű falvak (Berkenye, Szendehely, Katalin puszta) történetéhez 1848-ig , Salgótarján , , 1990
Zombori István , szerk. , Fight against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16-th Century , Bp. , , 2004
Zombori István , szerk. , Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében , Bp. , , 2004
Zoványi Jenő , A magyarországi protestantismus története , I-II. k. , Máriabesnyő/Gödöllő , , 2004
Zoványi Jenő , A reformáció Magyarországon 1565-ig , , Állami Könyvterjesztő Vállalat , 1986
Zrínyi Miklós , Bencsik Gábor utószóval , Ne bántsd a magyart , I-II. , Marosvásárhely-Budapest , , 1790 (2009)
Zsiga Tibor , Horthy ellen, a királyért , Budapest , , 1989
Zsoldos Attila , A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből , Bp , , 1999
Zsoldos Attila , Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában , Bp , , 2005
Zsupos Zoltán , szerk. , Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században , Cigány néprajzi tanulmányok 4-5 , Bp , , 1996
, "... úgy határozott a tekintetes vármegye..." Nógrád megyei statutumok a XVII-XIX. századból , Salgótarján , , 1981
, 1949. évi népszámlálás vallási adatok településenként , Bp , , 1995
, A "Felelet" és más vitairatok Széchenyi István a' Kelet népe cimű könyvére , Bp , , 1986
, A céhes élet Erdélyben , Bk , , 1981
, A debreceni kötöttpályás közlekedés 120 éve 1884-2004 , Db , , 2004
, A Délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai , Bp , , 1998
, A középkori székelység , Csikszereda , , 2001
, A Kuun-kódex , 1-2. k. , Budapest , Magyar Helikon , 1979
, A magyar cserkészet története. Móra Ferenc Múzeum kiállitás , Szeged , , 1988
, A Magyar Királyi Országos Levéltár állandó kiállitásának katalógusa , Bp , , 1930
, A magyar középkor irodalma (Magyar remekirók) , Bp , , 1984
, A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai , 1-6/B (összesen 8 k.) , Bp , , 1951-1960
, A magyar nacionalizmus kialakulása és története , Bp. , , 1964
, A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945-1968 , Bp , , 1971
, A magyarországi boszorkányság forrásai , IV. , Bp , , 2005
, A magyarországi boszorkányság forrásai , III. , Bp , , é.n.
, A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának katasztere. 1-2. , Bp , , 1975-76
, A magyarországi munkásmozgalom 1848-1917-ig , Bp , , 1957-58
, A mi Erdélyünk , Bp , , 1940
, A negyvennyolcas forradalom kérdései , Bp , , 1976
, A nemzetiségek egyenjogúsitásának útján. A nemzetiségi jog fejlődése a népi demokratikus Romániában (1944. szeptember 2-1948. április 13.) , Bp. , , 1983
, A Nógrád megyei levéltár fond- és állagjegyzéke , Salgótarján , , 2004
, A nők lapja évkönyve , , , 1971
, A pécsi világörökség , Pécs , Pécs/Sopianae Örökség Kht. , 2001-2003
, A Rákóczi-szabadságharc , Bp , ,
, A régi Magyarország képeslapokon , Bp , , 2004
, A többség kisebbség , Csikszereda , , 1999
, A város peremén. A budapesti helytörténeti gyűjtemények bemutatkozása a Budapesti Történeti Múzeumban (1987. XII. 4. - 1988. I. 30.) Kiállitási katalógus , Bp. , , 1987
, A zsidó népesség száma településenként (1840-1941) , Bp , , 1993
, Acta universitatis debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae series historica , , , 1994
, Agrártörténeti szemle , , , 2002
, Arany János válogatott művei (Magyar remekirók) , I-III. , Bp , , 1975
, Az Erdélyi Helikon magyarországi barátainak aranykönyve 1937 , Kolozsvár , , 1937
, Az erdélyi települések népessége nemzetiség szerint (1930-1992) , Bp , , 1996
, Bács-Kiskun megye múltjából , I. , Kecskemét , , 1975
, Bács-Kiskun megye múltjából , III. , Kecskemét , , 1981
, Bács-Kiskun megye múltjából , IV. , Kecskemét , , 1982
, Bács-Kiskun megye múltjából , V. , Kecskemét , , 1983
, Bács-Kiskun megye múltjából , VIII. , Kecskemét , , 1983
, Bács-Kiskun megye múltjából , VII. , Kecskemét , , 1985
, Bács-Kiskun megye múltjából , IX. , Kecskemét , , 1987
, Bács-Kiskun megye múltjából , XIII. , Kecskemét , , 1994
, Bessenyei György válogatott művei (Magyar remekirók) , Bp , , 1987
, Buda expugnata 1688 , I-II. , Bp , , 1986
, Cigány népraizi tanulmányok , 8 , , , 1999
, Cigány népraizi tanulmányok , 13 , , , 2004
, Cigány néprajzi tanulmányok , 6 , , , 1997
, Deák Ferenc élete és kora , Budapest , Pannonica Kiadó , 2003
, Debrecen története , 7 , Db , , 2002
, Debrecen vagyonleltárak 1717-1848 , Db , , 1984
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1548-49 , Db , , 1981
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1550/51 , Db , , 1982
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1552/54 , Db , , 1982
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1554/55 , Db , , 1983
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1555/56 , Db , , 1983
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1556/57 , Db , , 1983
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1564/65 , Db , , 1985
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1565/66 , Db , , 1985
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1566/67 , Db , , 1985
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1567/68 , Db , , 1986
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1568/69 , Db , , 1987
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1570 , Db , , 1988
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1571 , Db , , 1989
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1572 , Db , , 1990
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1573 , Db , , 1992
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1574 , Db , , 1993
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1575 , Db , , 1994
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1576/86 , Db , , 1995
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1587/88 , Db , , 1996
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1589/90 , Db , , 1997
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1591/92 , Db , , 1998
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1593/94 , Db , , 2000
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1595/96 , Db , , 2001
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1597/98 , Db , , 2002
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1606/07 , Db , , 2002
, Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei , 1608/09 , Db , , 2005
, Debreceni Szemle , VII(1) , Db , , 2000
, Debreceni Szemle. Válogatás az 1927-1944. évfolyamok anyagából , Db , , 1993
, Drakula , Bp , , 2002
, Egyesületek, iskolák, nemzetiségek. Nógrád vármegyében a 18-20. században , Salgótarján , , 1990
, Emlékkönyv Csetri Elek nyolcvanadik születésnapjára , Kolozsvár , , 2004
, Emléksorok. A szegedi kegyesrendi városi róm. kath. Dugonics András Gimnázium. 82. sz. Zrinyi Cserkészcsapatának 10 éves jubileumára , Szeged , , 1931
, Erdély etnikai arculatának változása. Nyárády R. Károly és Varga E. Árpád elemzései az 1977. évi romániai népszámlásásról , , , 1996
, Erdély öröksége. Erdélyi emlékirók Erdélyről. VI. Haldokló Erdély 1662-1703 , Bp , , 1994
, Erdély településeinek vallási adatai (1880-1941) , I-II. , Bp. , , 2001
, Erdélyi magyar szótörténeti tár , X. , Budapest/Kolozsvár , , 2000
, Erdélyi magyar szótörténeti tár , XI. , Budapest/Kolozsvár , , 2002
, Erdélyi magyar szótörténeti tár , XII. , Budapest/Kolozsvár , , 2005
, Erdélyi magyar szótörténeti tár , XIII. , Kolozsvár , Erdélyi Múzeum-Egyesület , 2009
, Fejér megyei történeti évkönyv , 19 , Székesfehérvár , , 1989
, Fejér megyei történeti évkönyv , 25 , Székesfehérvár , , 1997
, Fejezetek Pest megye történetéből , I-II. , Bp , , 1979
, Fejezetek Pest megye történetéből. Tanulmányok , Bp , , 1990
, Források Budapest múltjából I. 1686-1873 , Bp , , 1971
, Hajdúszoboszlói gyógyfürdő 1927-1987 , Hajdúszoboszló , , 1987
, Hazai okmánytár , I-VIII. k. , Pápa , , 2004(1865-76)
, II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai. A Magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1978
, II. Rákóczi Ferenc meditációi , Budapest , Balassi Kiadó , 1997
, II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete , Budapest , Akadémiai Kiadó , 1984
, Instructio pro Tabula Regia Judiciaria Transylvanica , Cibinium/Claudiopolis , ,
, Kazinczy Ferenc művei (Magyar remekirók) , I-II. , Bp , , 1979
, Kézikönyv sportegyesületek, kisosz-sportkörök és levente-egyesületek részére , Bp , , 1926
, Kolozsvári harmincadjegyzékek (1599-1637) , Bukarest/Kolozsvár , , 2000
, Korképek, 1957-1967 , 2008 , Budapest , MTI
, Korképek. 1938-1945 , Bp. , , 2005
, Kor-képek. 1948-1955 , Bp. , , 2007
, Korképek. 1956 , Bp. , , 2006
, Magyar a magyarért. Beszámoló , Bp , , 1939
, Magyar Cserkész , XVII. évf. (1-20. szám. egész) egybekötve , , , 1935 szep.-1936 jún.
, Magyar elbeszélők 16-18. század (Magyar remekirók) , Bp , , 1986
, Magyar emlékirók 16-18. század , Bp , , 1982
, Magyar munkásmozgalom lexikona , , ,
, Magyar művelődéstörténeti lexikon , I. , Bp , , 2003
, Magyar művelődéstörténeti lexikon , II. , Bp , , 2004
, Magyar művelődéstörténeti lexikon , III. , Bp , , 2005
, Magyar művelődéstörténeti lexikon , IV. , Bp , , 2005
, Magyar művelődéstörténeti lexikon , V. k. , Budapest , , 2006
, Magyar művelődéstörténeti lexikon , VI. , Bp. , , 2006
, Magyar művelődéstörténeti lexikon , VII. , Bp. , , 2007
, Magyar országgyűlés emlékei , I-II. , , ,
, Magyar plakát , Bp , , 2006
, Magyar történész kongresszus. 1953 június 6-13 , Bp , , 1954
, Magyarország településeinek vallási adatai (1880-1949) , I-II. , Budapest , , 1997
, Magyarország története 1848-1890 , I-II. , Budapest , , 1987
, Magyarország története térképeken elbeszélve , 1 , Bp , , 1995
, Magyarország történeti helységnévtára , Fejér megye (1773-1808) , Bp , , 1987
, Magyarország történeti helységnévtára , Árva megye (1773-1808) , Bp , , 1989
, Magyarország történeti helységnévtára , Borsod megye (1773-1808) , Miskolc , , 1991
, Magyarország történeti helységnévtára , Moson megye (1773-1808) , Bp , , 1993
, Magyarország történeti helységnévtára , Liptó megye (1770-1808) , Bp , , 1994
, Magyarország történeti helységnévtára , Máramaros megye (1773-1808) , Bp , , 1996
, Magyarország történeti helységnévtára , Zemplén megye (1773-1808) I-II. , Bp , , 1998
, Magyarország történeti helységnévtára , Pest-Pilis-Solt megye és a Kiskunság (1773-1808) + melléklet , Bp , , 1998
, Magyarország történeti helységnévtára , Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és Nagykunság (1773-1808) , Bp. , , 1998
, Magyarország történeti helységnévtára , Győr megye (1773-1808) , Bp , , 2000
, Magyarország történeti helységnévtára , Budapest/Salgótarján , , 2002
, Magyarország történeti helységnévtára , Abaúj és Torna megyék (1773-1808) , Bp/Miskolc , , 2004
, Magyarország történeti helységnévtára , Bihar megye és a Hajdúság (1773-1808) , ? , , é. n.
, Magyarország történeti statisztikai helységnévtára , 11. Hajdú-Bihar megye , Bp , , 1997
, Magyarország történeti statisztikai helységnévtára , 14. Jász-Nagykun-Szolnok megye , Bp. , , 1999
, Mediaevalia Transilvanica , II/2 , Satu Mare , , 1998
, Mediaevalia Transilvanica , IV/1-2 , Satu Mare , , 2000
, Mikes Kelemen művei (Magyar remekirók) , Bp , , 1978
, Monumenta Comitialia Regni Hungariae. Magyar Országgyűlési emlékek. , 12. k. 1606 , Bp , , 1917
, Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi elmékek. , Tököly Imre némly hiveinek naplói, irási, 1686-1699 , Pest , , 1868
, Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi elmékek. , Diplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter okmánytára I-II. , Pest , , 1870
, Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi elmékek. , Okmánatár II. Rákóczi György diplomacziai összeköttetéseihez (1648-1660) , Bp , , 1874
, Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi elmékek. , Okitattár Strassburg Pál 1631-1633-iki követsége és I. Rákóczi György első diplomácziai összeköttetései történetéhez , Bp , , 1882
, Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok , Bp , , 1972
, Nógrád megyei lelkészek és tanitók dijlavelei 1784-1804 , Salgótarján , , 2002
, Nógrád megyei múzeumok évkönyve , Salgótarján , , 1976
, Olvasókönyv Nógrád megye késő feudáliskori történetéhez , Salgótarján , , 1999
, Petőfi Sándor művei (Magyar remekirók) , I-II. , Bp , , 1976
, Posztbizánci közlemények , IV. , Debrecen , , 1999
, Rákóczi kiáltványa a keresztény világhoz a szabadságharc okairól és céljáról , Bp , , 1976
, Rendi társadalom - polgári társadalom , 5 , Gyula , , 1994
, Rendi társadalom - polgári társadalom 11. Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. Esztergom 1998 , Esztergom , , 2000
, Rendi társadalom - polgári társadalom 14. Ünnep-hétköznap-emlékezet , Szalgótarján , , 2002
, Rendi társadalom - polgári társadalom 7. Kőfallal, sárpalánkkal... , Db , , 1997
, Rendi társadalom - polgári társadalom supplementum. Vera (nem csak) a városban , Db , , 1995
, Rendi társadalom-polgári társadalom 10. A társadalomtörténet-irás helyzete hazánkban- Ipar és társadalom a 18-20. században- Salgótarján 1996. , Salgótarján , , 2003
, Rendi társadalom-polgári társadalom 6. Irástörténet-szakszerűsödés. Velem 1992 , Szombathely , , 2001
, Rendi-társadalom- polgári társadalom 4. Mezőváros-kisváros Keszthely 1990 , Db , , 1995
, Salgótarján történelmi kronológiája II. (1945-1977) , Salgótarján , , 2002
, Somogy megye múltjából , 1980 , Kaposvár , , 1980
, Somogy megye múltjából , 1981 , Kaposvár , , 1981
, Somogy megye múltjából , Kaposvár , , 1990
, Századok , 124(1) , , , 1990
, Századok , 138(3) , , , 2004
, Századok , 139(4) , Bp , , 2005
, Széchenyi pesti tervei , Bp , , 1985
, Székely oklevéltár , IV. , Kolozsvár , , 1998
, Székely oklevéltár , V. , Kolozsvár , , 1999
, Székely oklevéltár , VII. , Kolozsvár , , 2004
, Székely oklevéltár , VIII. , Marosváráshely , , 2006
, Székely oklevéltár 1, 2, 3 , , ,
, Szolgálati szabélyzat a rendőrség részére , Budapest , , 1948
, Szovjet testnevelési és sportmozgalom , Bp , , 1951
, Tanulmányok a Holokausztról , II. , Bp. , , 2002
, Tanulmányok a Holokausztról , III. , Bp. , , 2004
, Tanulmányok a ráckevei járás múltjából , Ráckeve , MSZMP Rávkevei Járási Bizottséga és a Ráckevei Járási Tanács V.B. , 1972
, Tanulmányok Budapest múltjából , XIII , Bp , , 1959
, Tanulmányok Budapest múltjából , XXVIII. , Bp , , 1999
, Tanulmányok Csongrád megye történetéből , X. , Szeged , , 1986
, Tanulmányok Debrecen városföldrajzából , II. , Db , , 1996
, Tanulmányok Pest megye monográfiájához , I. , Bp , , 2005
, Tanulmányok Tolna megye történetéből , V. , Szekszárd , , 1974
, Tanulmányok Tolna megye történetéből , VIII. , Szekszárd , , 1978
, Testnevelés , , , 1942
, Testnevelés , XVI(6) , , , 1943
, Testnevelés az általános iskolában. Tanterv és útmutatás , Bp , , 1952
, Tisza István emléke. A Kisfaludy-Társadalomban tartott előadások , Bp , , 1921
, Tollharcok. Irodalmi és szinházi viták 1830-1847 , Bp , , 1981
, Történeti tanulmányok. Acta debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae series historica , II, IV, V. , Db , , 1993, 96, 98
, Trianon , Bp , ,
, Utasitás az esetleges légitámadások alkalmával károlultak ügyeinek intézésére , Bp , , 1944
, Vendégváró Palócföld , , ,
, Vezetők lapja , , , 1939(szep), 1942(már, ápr)
, Zounuk , 4 , , ,
, Zounuk , 5 , , ,
, Zounuk , 6 , , ,
, Kor-képek 1989-1994 , Bp. , mti , 2009

 

ルーマニア

  入力作業中  

 

ドイツ語

  入力作業中  

 

英語

  入力作業中  

 

その他

  入力作業中